Співробітництво

І. Кафедра суспільних наук та українознавства БДМУ проводить співробітництво з такими освітніми закладами України:

1.    Національним фармацевтичним університетом, м. Харків, кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи, рецензування друкованих праць, колективних монографій, участь у щорічних семінарах з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” тощо).

2.    Івано-Франківським медичним університетом, кафедра мовознавства (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи, модуля; участь у семінарах з дисциплін „Українська мова за професійним спрямуванням” та «Українська мова як іноземна» тощо).

3.    Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я.Горбачевського, кафедра іноземних мов та суспільних наук (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи; участь у щорічній навчально-методичній конференції).

4.    Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, кафедра українознавства (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи, модуля; участь у семінарах з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” тощо).

5.    Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, кафедри: філософії; історії України; сучасної української мови; історії та культури української мови (обмін досвідом з навчально-методичної роботи, спільні семінари, рецензування друкованих праць, колективних монографій, авторефератів, опоненство, наукове керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими й дипломними роботами, членство в спеціалізованій вченій раді „Філософія науки”, участь у науково-практичних конференціях, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо).

6.    Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України (обмін досвідом щодо вироблення стратегії розвитку української освіти та планів і шляхів її реалізації).

7.    Буковинським державним фінансовим університетом, кафедра гуманітарних наук (підготовка до видання збірника „Науковий вісник БДФА. Гуманітарні науки: збірник наукових праць. – Чернівці”.

8.    Київським медичним університетом імені О.О.Богомольця, кафедра філософії (обговорення навчально-методичних посібників підручників за кредитно-модульною системою, виданих акад. Поповим М.В.)..

9. Українсько-румунською комісією з історії, археології, етнографії і    фольклору Національної академії наук України.

10. Національною спілкою краєзнавців України.

 

ІІ. Кафедра суспільних наук та українознавства БДМУ співпрацює з такими  міжнародними організаціями та освітніми закладами:

 1. Бухарестським університетом, кафедра порівняльного мовознавства.

2. Товариством Румунських Славістів (м. Бухарест).

3. Товариством Румунської Етнології (АСЕР).

4. Сучавським університетом імені Штефана Великого, кафедра історії.

6. Редколегією міжнародного журналу «Романославіка» (м. Бухарест).

7. Редколегією міжнародного журналу «Кодрул Космінулуй» (Сучава, Румунія).