Sluchens'ka

Слухенська Руслана Василівна 

               Кандидат педагогічних наук. 

Народилася 1 вересня 1977 року в місті Чернівці  Чернівецької області в родині лікарів. 

У 2000 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова і література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача. 

У 20015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти у Класичному приватному університету м. Запоріжжя.

У 2016 році закінчила Класичний приватний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Фізична реабілітація” та здобула кваліфікацію фахівця фізичної реабілітації м. Запоріжжя.

У Буковинському державному медичному університеті працює з 2003 року.

Кандидатську дисертацію на тему „Формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки” зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти захистила 23 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті. Видано  диплом  ДК  №036821  на підставі рішення Атестаційної колегії від 1 липня 2016 року. 

29.09.2017/ 40 склала іспит із англійської мови (СЕFрівень В2) на базі Інституту іноземних мов Університету менеджменту (м. Варшава).

З 09.01.2018 р. по 23.01.2018 р. – науково-педагогічне стажування на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре» (Румунія) із проблеми «Інноваційна методика підвищення працездатності студентів ВНЗ засобами фізичного виховання», яке становило 3 модулі (108 год).

Автор близько 50 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру.

Коло наукових інтересів: формування професійної самосвідомості майбутнього лікаря, використання активних методів навчання у викладанні педагогічних дисциплін, форування клінічного та творчого мислення майбутніх лікарів.

Педагогічне кредо – «Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю» (В. Сухомлинський).