Kemin`

    Народилася  1 серпня 1989 року  в  с.  Кобаки  Косівського  району  Івано-Франківської  області.

    Освіта

     У 2006 році  вступила до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  м. Івано-           Франківськ на філологічний факультет, який закінчила у 2011 році й отримала диплом магістр, викладач української мови та української літератури.

  Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

  У 2013 році переїхала до м. Чернівці. У цьому ж році влаштувалася на роботу до Буковинського фінансово-економічного коледжу посада викладач української мови та літератури.

  У 2016 році в порядку переведення з БДФЕУ прийнята на посаду викладача української мови та літератури коледжу ЧНУ.

  У 2019 році вступила в аспірантуру до Чернівецького національного університету ім.  Юрія Федьковича.

  З 2019 року – викладач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ «Буковинський державний медичний 

  університет»

   Праці:

  1. Кемінь У.В. Демінутивні суфікси займенників та числівників в українській поезії . Науковий вісник. Гуманітарні     науки.  Випуск 9. ст. 17-23

  2.  Кемінь У. В., Семантичний простір іменників – назв сукупності тварин / Кемінь У.В.// Науковий вісник БДФЕУ.  

   Випуск 8

  3.  Кемінь У.В., Сивак Л.М. Синонімія як явище в сучасній економічній термінології / Кемінь У.В., Л.М.Сивак //   Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: / гол ред. І. В. Ступак. - Одеса :     Міжнародний гуманітарний університет, 2015 - Вип. 14.

  4. Кемінь У.В. Емоційні вигуки у романі Марії Матіос «Солодка Даруся» / Кемінь У.В. //  Гуманітарний аспект   підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні: Матеріали науково-   практичної конференції, м. Чернівці, 2019. – ст. 38

  5. Кемінь У.В. Негативні емоційні модуси в творчості Марії Матіос / Кемінь У.В. //Сучасні тенденції розвитку освіти   і науки в інтердисциплінарному контексті.  Діалог культур як чинник інтеграцій. Серія: Філологія: /гол. ред.   І.Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал. – Варшава – Ужгород – Херсон: Просвіт, 2019. – ст.198

  6. Кемінь У.В. Емоційні нечленовані комунікати в художньому дискурсі Марії Матіос / Кемінь У. В. //Філологічні   науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса,   2018. – ст. 13

  Підвищення кваліфікації:

   Викладач української мови і літератури на базі інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької обласної   ради, РН 937, 10.03.2017.