Kaizer

Каізер Ірина Юріївна,

викладач кафедри суспільних наук та українознавства, аспірант кафедри української літератури, відповідальний секретар спільного українсько-румунського наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та історіїмедицини».

Народилася 6 вересня 1992 року в с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області.

У 2009 році закінчила  із золотою медаллю Гвіздівецьку ЗОШ І-ІІІ ст.

         У 2014 році закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра української філології.

         З 2014 року аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

         У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» обіймає посаду викладача української мови як іноземної з 2016 року.

         З травня 2017 року виконує обов’язки відповідального секретаря спільного українсько-румунського наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

Автор наукової розвідки «Творчість Тараса Шевченка у дослідженнях Магдалини  Ласло-Куцюк».

Працює над кандидатською дисертацією на тему „Українські класики в дослідженнях Магдалини Ласло-Куцюк” зі спеціальності 035 – «Філологія».

З 17 жовтня по 7 листопада 2017 року пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» на базі Національного педагогічного університету ім.М. П. Драгоманова.

З 9 по 23 січня 2018 року на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре»(Румунія) пройшла стажування із проблеми «Інноваційні методи та технології у викладанні лінгвістичних дисциплін: досвід європейських науковців».

Автор та співавтор близько20праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру.

Коло наукових інтересів: сучасні літературознавчі медоди, викладання української мови як іноземної у вищій школі.

         Основні праці:

Каізер І. Ю. Творчість Тараса Шевченка у дослідженнях Магдалини Ласло-Куцюк/ І. Каізер. – LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2017. – 60 с. – ISBN 978-620-2-06841-3

Каізер І.Ю. Зв’язок ранніх повістей М.В. Гоголя з українською фольклорною традицією та мовою/ І. Каізер // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. –  № 1. – С. 107 – 111.

 

Мойсей А.А.,Каізер І. Ю. СтеліанГруя як дослідник творчості Тараса Шевченка / А.А. Мойсей, І.Ю Каізер // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. –  № 1. – С. 112 – 117.

 

Каізер І.Ю.Шевченко в колі класиків: нові підходи до вивчення творчості великого українського поета (на основі публікацій М. Ласло-Куцюк)/ І. Каізер //Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. –  № 3. – С. 100 – 103.

 

Роман Л. А., Каізер І. Ю. Інтертекстуальні витоки поеми І.Я. Франка «Мойсей»/ Л. Роман, І. Каізер// Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. –  № 3. – С. 122 – 125.

 

Каізер І., Цуркан М., Єрохова А. Нетрадиційні форми і методи навчання мови у вищій школі/ І. Каізер, М. Цуркан, А. Єрохова //Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. – № 4. – С. 167 – 170.

 

Каізер І.Ю.Образ Перебенді як юнґівський архетип старого мудреця в контексті європейського романтизму / І. Каізер //Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки»/ Редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. –  Чернівці – Сучава: БДМУ, 2017. – № 4. – С.194 – 197.

ORCID ID 0000-0002- 7202-7937

Researcher ID S-5839- 2016