Ірина Скрипник

СКРИПНИК ІРИНА ІВАНІВНА

Асистент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

Народилась 14 травня 1986 року в с. Мамаївці Кіцманського р-ну Чернівецької області. Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2008 р.); спеціальність: українська філологія; кваліфікація: викладач української мови та літератури.

Зараз навчається в аспірантурі Інституту літератури Національної академії наук України (відділ компаративістики); спеціальність: порівняльне літературознавство (10.01.05.). Працює над кандидатською дисертацією «Міфологічний хронотоп текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца».

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в університеті:

·       2003 – 2008 р.р – навчання на філологічному факультеті ЧНУ;

·       з 2010 р. – аспірант Інституту літератури НАНУ;

·       з 2012 р. – асистент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського держаного медичного університету.

Предмет, що викладає: українська мова як іноземна.

Наукова робота: Є автором близько 20 наукових публікацій:

Скрипник І. Міф як одкровення: проекція на різні обличчя Антонича // Філологічні студії. Науковий збірник Луцького національного університету: Літературознавство. – Луцьк, 2008. – С.148-151.

Скрипник І. Виміри поезії Аніфатія Свиридюка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Слов’янська філологія. – Чернівці, 2008. – Випуск 394 – 398, 2008. – С. 394-398.

Скрипник І. Катастрофізм як міфологема апокаліпсису в поезії Б.І. Антонича // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції “Слово про будинок “Слово”: Літературне життя Харкова й розвиток української літератури XΙX – XXΙ століть”. 22 квітня 2008 р. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – С. 39 – 45.

Скрипник І. Геній та геніальність // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 41 – 44.

Скрипник І. Апогей язичницько-еротичних візій Б. І. Антонича (поезія “Концерт”) // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри. Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців (20-21 листопада 2008 р.) – Чернівці: Рута, 2008. – С.250 – 254.

Скрипник І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів / Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 256 – 264.

Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца / Ірина Скрипник. [Літературознавчі обрії. Збірник праць молодих науковців]. – Т. 19. – К., 2011

 Скрипник І. Концепт Книги в міфологічні парадигмі творчості Б.І. Антонича та Б. Шульца (подана до друку в ж. «Слово і час», серпень, 2012 р.).

 Скрипник І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм (подано до друку в Літературознавчий вісник Бердянського університету соціальних комунікацій, вересень, 2012 р.).

Додаткова інформація:

Автор однієї виданої («Загублене сонце», 2005 р.) та двох невиданих («Хвилина до осені», 2010 р., «Сорок днів пустелі», 2013 р.) збірок.

Учасник мистецьких акцій, фестивалів (Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz», Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові», Всеукраїнський фестиваль поезії «Від Гуцулії – до кряжів донецьких»).

Коло наукових інтересів: українська та польська літератури, лінгвокраєзнавство, мовно-інтеграційні процеси, риторика, імагологія.