Ігор Скакун

СКАКУН ІГОР ОПАНАСОВИЧ

Доцент кафедри суспільних наук та українознавства.

Кандидат філософських наук.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

2001-2006    студент факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Диплом магістра історії за спеціальністю «Історія».

З 2006            викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

2008-2012      здобувач кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

23 березня 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.08 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2015               доцент кафедри суспільних наук та українознавства.

 

Курси, що читає:  філософія.

Наукові та навчально-методичні роботи: автор 30 наукових робіт (з них - 1 монографія, співавтор 1 підручника та 1 посібника з грифом МОЗ).

Коло наукових інтересів: філософська антропологія, культурологія, історія української культури.

Підвищення кваліфікації: травень 2012 року – підвищення кваліфікації у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Основні наукові праці:

1.    Скакун І. Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності

наукового знання: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук: спец. 09.00.09 «Філософія науки» /І.Скакун. – Чернівці: видавництво Чернівецького національного університету 2013. – 24 с.

              

2.    Скакун І. Антропоцентричні аспекти в давньосхідній та античній філософській думці /І.Скакун //Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 135-142.

3.    Скакун І. Перспективи філософії антропоцентризму в контексті гуманітарного розвитку України /І.Скакун //Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 412-418.

4.    Скакун І. Елімінація суб’єктивно-людиномірних аспектів знання в добу класичної науки /І.Скакун //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 534-535. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 91-95.

5.      Скакун І. Динаміка парадигм людиномірності наукового знання /І.Скакун //Релігія та соціум, 2010. – № 2 (10). – С.104-108.