Юлія Руснак

РУСНАК ЮЛІЯ МАНОЛІЇВНА

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства

Руснак Юлія Маноліївна народилася 26 лютого 1985 року в м. Чернівці. У 2007 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю „Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістр української філології.

Впродовж 2003-2007 років працювала секретар-друкаркою деканату філологічного факультету ЧНУ.

5 листопада 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – „Українська мова” при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

         З 2010 по 2011 рік працювала викладачем кафедри філологічних дисциплін Буковинської державної фінансової академії, а з 2011 по 2012 – старшим викладачем кафедри філологічних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного університету

З вересня 2012 року – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, а з 2014 – старший викладач цієї ж кафедри.

25 квітня 2013 року отримала грамоту Донецького національного технічного університету за активну участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови як іноземної

 Впродовж 2013-2015 років була відповідальним секретарем міжнародного наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та  історії медицини»

Автор та співавтор близько 45 наукових  та науково-методичних праць, з яких 1 монографія, 1 розділ до колективної монографії, 1 навчальний посібник. Коло наукових інтересів: етнолінгвістика, лінгвістика тексту, діалектологія, українська мова як іноземна.

 

  Основні праці: 1. Гуйванюк Н.В. Лексика родинних обрядів у буковинських говірках : монографія / Ніна Гуйванюк, Наталія Руснак, Юлія Руснак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 320с. 2. Вилка Л.Я. Українська мова як іноземна: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / Л.Я. Вилка, Л.Я. Роман, Ю.М. Руснак [та ін.]. – Чернівці, 2015. – 239 с. 3. Руснак Ю. Буковинські обрядотерміни, пов’язані з приготуванням до весілля / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 597–598. Слов’янська філологія. –  С.221–227. 4. Руснак Ю.М. Запозичення з румунської мови  у лексиці весільної обрядовості Північної Буковини / Ю.М.Руснак // Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс. – Матеріали міжнародного колоквіуму мовознавчих наук „Євген Кошеріу” (19-21 вересня 2013 року): Сучава-Чернівці-Кишинів. – Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – С. 710-722. 5. Руснак Ю.М. Весільні терміни „обдарування” в буковинських говірках / Ю.М. Руснак // Матеріали міжнародної наукової конференції „Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст” (Київ, 31 березня – 02 квітня 2014 року). – Київ: Інститут української мови НАН України, 2014. – с.416-420. URL: http://www.1.nas.gov.ua/institutes/ium. 6. Руснак Ю. Культурные румынско-украинские контакты в свадебной обрядности Северной Буковины / Ю. Руснак // Материалы международного научного симпозиума „Диалог славистов в начале ХХI века” (22–24 мая 2014 г., Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока : Университет им. Бабеша Бойаи, 2014. – С. 53–54. 7. Руснак Н. Назви головних весільних персонажів у буковинському діалекті / Н. Руснак, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини  / гол. ред. Т.М.Бойчук. – Чернівці: БДМУ, 2014. – №3(3). – С. 64-69. 8. Руснак Н. Весільна обрядова лексика у творах О.Кобилянської / Н. Руснак, Ю. Руснак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці : Рута, 2014. – Вип. : 732-733 : Слов’янська філологія. – С. 278-283.9. Руснак. Н. Релікти світоглядних систем у буковинському весіллі/ Н.Руснак, Ю.Руснак // Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конфренції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 50-річчя кафедри українознавства/ наук. ред.: проф.Чоп’як В.В., проф. Магльований А.В. – Львів : Друкарня  ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 50-52.10.Руснак. Н. Ментальність буковинців у розповідях діалектоносіїв про господарювання/ Н.Руснак, Ю.Руснак // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. праць/ ред. кол.: Н.Ничкало, О.Боровік; НАПН України; Інт.пед. освіти. – К. : Боганова А.М., 2016. – С.496-505.