Цуркан Марія

Цуркан

Марія

Валентинівна

Кандидат філологічних наук,  доцент,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,

відповідальна за наукову роботу й

організацію роботи кураторів

кафедри суспільних наук та українознавства

Вищого державного навчального закладу України

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Народилася 7 листопада 1977 року в с. Яблунька Богородчанського району Івано-Франківської області.

З 1993 по 1995 рр. навчалася в Чернівецькому педагогічному училищі.

У 1995 році закінчила  із золотою медаллю Хотинську гімназію.

         У 2000 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова і література” і здобула кваліфікацію магістра української філології.

         З 2000 по 2009 рр. працювала  вчителем української мови та літератури в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27.

         Із 2009 по 2016 рр. – методист міського методичного центру управління освіти Чернівецької міської ради.

         У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» обіймає посаду викладача української мови як іноземної з 2010 року (за сумісництвом), а з 2016 – основне місце роботи.

Кандидатську дисертацію на тему „Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття” зі спеціальності „Українська мова” захистила 5 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (м. Київ). Видано диплом ДК № 830157 від 30 червня 2015 року.

29.09.2017 склала іспит із англійської мови (СЕFрівень В2) на базі Інституту іноземних мов Університету менеджменту (м. Варшава).

З 17.10 2017 по 06.11. 2017 р. пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м. Киїів) за програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної»

З 28.11.2017 р. по 12.12.2017 р. - науково-педагогічне стажування на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре» (Румунія) із проблеми «Наукові проекти, інноваційні методи та технології у викладанні філологічних дисциплін», яке становило 3 модулі (108 год).

Автор і співавтор близько 89 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру.

Коло наукових інтересів: стилістика сучасної української мови; методика викладання української мови як іноземної у вищій школі; культура мовлення медичного працівника.

Педагогічне кредо: „Semper tiro”.

Цуркан М.В. нагороджена 

Ø грамотою управління освіти Чернівецької міської ради за підготовку переможця міського етапу Х Міжнародного конкурсу з української ім. П Яцика (наказ № 01-06/819 від 21.12.2009 р.);

Ø грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Х Міжнародного конкурсу з української ім. П Яцика (наказ № 26 від 28.01.2010 р.);

Ø грамотою управління освіти Чернівецької міської ради за підготовку переможця ІІ етапу Х Міжнародного конкурсу з української ім. П Яцика (наказ №476 від 29.12.2010 р.);

Ø муніципальною стипендією Чернівецької міської  ради за творчу працю, забезпечення високої результативності у навчанні та вихованні (серпень, 2013 р.).

 

         Основні праці:

1.     Цуркан М. Лексичні та фразеологічні діалектизмиу мові роману Марії Матіос «Солодка Даруся». Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. Івано-Франківськ 2012. С. 381–386.

2.     Цуркан М. Слова-речення як константа експресивності розмовного мовлення (на матеріалі творів Марії Матіос). Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія». Випуск 26. 2012. С. 345–351.

3.     Цуркан М. Стилізація розмовності в оповідній структурі прозового твору: теоретико-методологічний аспект. Science and Education aNew Dimension. Philology, II(5), Issue: 28. Budapest. 2014. P. 107 – 111.

4.     Цуркан М. Фразеологізми у прозі Марії Матіос. Українська мова. Київ. 2014. №4. С. 103 – 114.

5.     Цуркан М. Комунікеми в оповідній структурі прози письменників Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 721. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : 2014. С. 80–84.

6.     Цуркан М. Соціально-територіальні та соціально-культурні параметри функціонально обмеженої розмовної лексики. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці. 2014. Випуск 732–733: Слов’янська філологія. С. 271–277.

7.     Цуркан М. Граматична репрезентація діалектизмів у художній оповіді. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса. 2015. Вип. 6: Том І. С. 134–139.

8.     Цуркан М. Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова”. Київ. 2015. 20 с.

9.     Цуркан М. Побутовизми як засіб стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття. Science and EducationaNew Dimension. Philology. ІII(14). Issue: 65. Budapest. 2015. P. 76–80.

    10.                        Цуркан М. Власні назви як засіб етнонаціональної та соціальної стилізації розмовності у прозових творах письменників Буковини . Spheres of culture. Volume XIII. Lublin. 2016. P. 288–296.

    11.                        Цуркан М. Трансформація фразеологізмів у прозі письменників Буковини. Ucrainica vii : současná ukrajinistika. problémy jazyka, literatury a kultury : Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy Olomouc 25. – 27. 8. 2016. Philologica 104. Olomouc. 2016. P. 200-205.

     12.                       Цуркан М. Орозмовлення як стилетвірна ознака художньої прози п. ХХІ ст. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава. 2016. С. 25-32.

     13.                        Цуркан М. Категорія розмовності в динамічній структурі лінгвістичного знання. Science and Education a New Dimension. Philology, V(32), Issue: 122. Budapest. 2017. P. 74 – 78.

     14.                        Цуркан М. Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді. Чернівці-Сучава. 2017. С. 40-44.

    15.                        Кульбабська О.В., Цуркан М. Еліптичні та неповні речення в індивідуальній мовній практиці Марії Матіос. Science and Educationa New Dimension. Philology, V(38), Issue: 138. Budapest. 2017. P. 37 – 42.

     16.                         Tsurkan М. Lexical means of speaking stylization in fiction story by Halyna Tarasiuk (based on material from the novel «Qin Huan Gon»). Literary Imagination, Issue 3 (2), Volume 19. Oxford University Press, 2017. Р. 772-781.

    17.                       Tsurkan М. The methodological fundamentals of Ukrainian аs а foreign language. Literary Imagination, Issue 3 (2), Volume 19. Oxford University Press, 2017. Р. 796-804.

    18.                       Tsurkan М. Ukrainian language as foreign one in Bukovynian Medical State University: the problems of studying. Educational Researcher, Issue 9 (2), (December). Volume 46. American Educational Research Association, 2017. P.879-887.

     19.                        Tsurkan М. Сommonly used and territorially marked vocabulary as a means of stylising the colloquiality in the novel “Inauguration” of Myroslav Lazaruk. Advanced Education, 2017, Issue 8, Р. 115-121.

    20.                       Tsurkan М. Strategy оf Nationally Oriented Study оf Ukrainian Language аs Foreign: Applied Aspect. Science and Education Studies, No.1. (29) (January - March). Volume VIII. Stanford University Press, 2018. Р. 400 – 408.

 

ORCID: 0000-0003-2866-1743

Researcher ID: S-7651-2016