Наталія Скрицька

 Скрицька Наталія Василівна

 

Народилася 17 грудня 1981 року в м. Рогатин Івано-Франківської області.

В 1997 році закінчила ЗОШ №6 в м. Калуш, Івано-Франківська область.

В 2000 році закінчила Коломийський коледж права і бізнесу за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста (бакалавр); з 2001 по 2006 роки навчалася на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету та отримала  повну вищу освіту за спеціальністю “Філософія” (кваліфікація - магістр філософії); у 2008 році закінчила романо-германський факультет іноземних мов Ужгородського національного університету та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

         З 2013 року  є здобувачем кафедри філософії та педагогіки, ВДНЗ “Дніпровський гірничий університет”,  спеціальність 09.00.05 “Історія філософії”. Затверджена тема дисертації – “Філософські трансформації метафізичних категорій середньовічної схоластики XIII – XVI століть”.     Скрицька Н.В. є викладачем кафедри суспільних наук та українознавства з 2010 року.  Впродовж викладання в БДМУ читала такі курси: “Філософія”, “Культурологія”, “Історія української культури”, “Історія України та української культури”, “Краєзнавство”. Предмет “Історія України та української культури” читається для іноземних студентів.

Скрицька Н.В. є автором понад 30 статей та тез наукового характеру. Науково-теоретичні дослідження опубліковані у фахових та закордонних виданнях. Долучилась до написання колективної монографії кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ у 2015 році. Також у 2017 році опубліковано фрагмент у монографії “Quo Vadis, Humanitas?”, виданій у Польщі.

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації на кафедрі історії філософії Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Впродовж усієї наукової діяльності брала участь у навчальних та науково-методичних конференціях з філософії, культурології, правознавства у Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Острозі, Києві, Ужгороді.

         Коло наукових інтересів: історія філософії, філософія історії, метафізика, філософія права, соціальна філософія, німецька класична філософія, формальна класична логіка, прикладна логіка, теорія держави і права.

ORCID: ORCID 0000-0002-1498-4747

 

Основні праці:

 1. Скрицька Н.В. Схоластика в контексті формування середньовічного мислення XIII – XVI століть / Н. Скрицька // Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем суспільних наук” ( 12 -13 вересня 2014 р., м. Одеса), с. 35– 40.

2. Скрицька Н.В. Метафізика в системі наук Франциска Суареса / Н. Скрицька // Міжнародна науково-практична конференція “Нові завдання суспільних наук у XXI столітті” (7 – 8 листопада 2014р., м. Київ) с. – 74– 77.

3. Скрицька Н.В. Сутність та проблема ідентифікації в історії філософської думки  / Н.  Скрицька // Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку сучасної науки” (5 – 6 грудня 2014 р., м. Львів), с. – 112– 115.

4. Скрицька Н.В. Концепція похідного буття у метафізиці Середньовіччя / Н. Скрицька // Міжнародна науково-практична конференція “Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне” (6 -7 березня 2015 р., м. Київ), с. – 74 – 77.

5. Скрицька Н.В. Суще як єдине та множинне / Н. Скрицька // Міжнародна науково-практична конференція “Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у  XXI столітті (3 - 4 квітня 2015 р., м. Київ), с. - 101– 103.

6. Скрицька Н.В. Франциско Суарес та метафізика поглядів / Н. Скрицька // Науковий вісник “Гілея”: Збірник наукових праць. Випуск  89 (№10) Філософія. – Київ: Українська Академія Наук, 2014. – С. 251 – 253.

7. Скрицька Н.В. Метафізика в структурі пізнання / Н. Скрицька // Науковий вісник “Гілея”: Збірник наукових праць. Випуск 95 (4) – Київ: Українська Академія Наук, 2015.  – С. 256- 261.

8. Skrytska Natalya. Substantial Essence of Being and the Problem of Definitions in Medieval Scholastic of 13th – 16th Centuries/ Natalya Skrytska. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Austria, Vienna, 2014. – P. 290 – 297.

9. Скрицька Н.В. Метафізичні основи гайдеггерівського буття/ Н.В. Скрицька // Науковий журнал “Віртус”. Вип. 20, Донецьк, 2018. –

С. 32 – 35.

10. Скрицька Н.В. Раціоналізм як тенденція розвитку політичних теорій у філософії Френсіса Бекона та Рене Декарта / Н.В. Скрицька // Науковий журнал “Віртус”. Вип. 21, Донецьк, 2018. – С. 85 – 89.