Микола Сидоренко

Сидоренко Микола Миколайович

 

Професор кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, доктор філософських наук.

Народився 1 березня 1940 року. Закінчив біологічний факультет Чернівецького державного університету у 1962 році. Спеціалізувався на кафедрі фізіології людини і тварин.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

26 лютого 1993 року зі спеціальності 09.00.09 „Філософія науки” на спеціалізованій раді Д. 113.09.10 в Російському державному педагогічному університеті ім. О.Герцена (Санкт-Петербург).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

1957-1962 р. – студент біологічного факультету Чернівецького державного університету .

1962 (15.08.) – 1962 (1.10.) – учитель біології та хімії в СШ с. Горінчево, Хустського району, Закарпатської області.

1.11.1962 – 1.11.1964 року – аспірант кафедри філософії ЧДУ (філософські проблеми природознавства).

1.12.1964 – викладач філософії у ЧДУ

6.01.1966 – захист кандидатської дисертації в інституті філософії та прав АН УРСР.

1.04.1970 – доцент кафедри філософії ЧДІ.

1.09.1983-01.09.1990 – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук (ФПК) при ЧДУ.

18.06.1993 – доктор філософських наук.

28.12.1993 – декан філософсько-теологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

15.04.1994 – доктор філософських наук. Рішення спеціалізованої вченої ради Інституту філософії АН України (нострифікація).

29.02.1996 – професор кафедри філософії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

1.09.1998 – зав. кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету ЧНУ.

1.09.2001 – зав. кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ.

1.09.2011 – професор кафедри суспільних наук та українознавства.

Курси, що читає: філософія.

Наукова та навчально-методичні роботи:

-        Автор понад 120 наукових та навчально-методичних робіт (з них: 5 монографій, 2 навчальних посібники, решта наукові статті та тези).

-        Підготував 2 кандидатів філософських наук.

-        Активний учасник організації та проведення різних науково-практичних конференцій:

ü 1981 р. – ІІІ Всесоюзний семінар „Світогляд і наукове пізнання”.

ü 1996 р. – Всеукраїнська „Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи”.

ü 23-25 жовтня 1997 р. Міжнародна „Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції”.

ü ХІІ Міжнародна конференція з українознавства на тему: „Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні” (25-26 березня 2004 р. м. Київ).

ü ІІІ Міжнародний симпозіум з біоетики на тему: „Глобальна біоетика: сучасні виміри проблеми, рішення” (7-8 квітня 2004 р. м. Київ);

ü Міжнародна науково-практична конференція на тему: „Релігія і громадянське суспільство” (27-28 квітня 2004 р. м. Чернівці).

ü 26-27 жовтня 2007 р. „Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри”.

ü 2-3 жовтня 2008 р. Міжнародна конференція на тему: „Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність”.

ü 7-8 жовтня 2011 р. Міжнародна наукова конференція „Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми”. – Чернівці, 2011.

ü 2 квітня 2013 року. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Знання – духовність – професіоналізм”. М. Дніпропетровськ. Том 1.

 

Нагороди:

-        Відмінник освіти України. Посвідчення №20297; 17.10.1996 р.

-        Медаллю Святих Кирила і Мефодія 9 лютого 2007 року.

-        Орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого ІІІ ступеня 30 вересня 2008 р.

-        Почесна грамота управління освіти Чернівецької обласної державної адміністрації. 19.02.2000 року.

-        Почесна грамота Української Православної церкви Київського Патріархату. 1 березня 2000 року.

-        Почесна грамота управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 29.12.2004 р.

Додаткова інформація:

-        Член спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ.

-        Науковий керівник кандидатських, магістерських робіт на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ.

Коло наукових інтересів: філософія, філософія науки, філософська антропологія, аксіологія.

 

Основні наукові праці:

1.    Проблема сутності людини у класичній та сучасній філософії. Колективна монографія «Філософські проблеми людинознавства». Чернівці, 2005 С. 7-30.

2.    Філософсько-релігійні проблеми біології. Чернівці, «Рута», 2001. – 78 с.

3.    Філософія Середніх віків. Конспект лекцій. Чернівці, «Рута», 2000. – 24 с.

4.    Особливості української філософської антропології. Збірник «Актуальні питання клінічної та експерементальної медицини». – Чернівці, БДМУ, 2005. С. 196-201.

5.    Цінності в контексті людського буття та культури. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 346-347, Чернівці, «Рута», 2007. С. 179-182.

6.    Місце цінностей у структурі духовності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні» 17-18 квітня 2008. – Чернівці, «Рута», 2008. – С. 132-136.

7.    Методичні проблеми соціальних цінностей. Буковинський медичний вісник. Г.З. – Чернівці, 2007, С. 3-10.

8.    Філософія. Навчально-методичний посібник. Чернівці, 2010. – 135 с.

9.    Філософсько-ціннісна парадигма духовної культури в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Знання – духовність – професіоналізм». Том 1. Дніпропетровськ, С. 110-117.

10.  Особливості проблеми людини в українській філософії. Науковий вісник інноваційних технологій. Кіровоград. 2013, С. 178-183.