Лілія Роман

РОМАН  ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

Роман Лілія Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, літературний редактор навчального посібника "Тестові завдання з медико-біологічних дисциплін для підготовки до іспиту "КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ" (2018р.), поданий на отримання грифу МОЗ України. Редактор-упорядник Збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини" (11-12 жовтня 2018р.).

Співавтор навчального посібника для іноземних студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, з грифом МОЗ України (2017р.). Автор монографії "Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка" (2017р.).

Співавтор колективної монографії "Українознавство у системі вищої освіти" (2015р.)  .

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

Народилася в м. Чернівці. У 1997р. закінчила Заставнівську середню школу.

2000 р. – закінчила Чернівецьке училище мистецтв імені Сидора Воробкевича. Диплом з відзнакою. Спеціальність «Бібліотекар-документознавець».

2002-2008рр. – навчання на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Диплом магістра з відзнакою. Спеціальність «Українська мова та література».

2004-2009рр. – навчання на факультеті іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Спеціальність «Англійська філологія».

З 2008р. – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

З 2009р. – здобувач кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2010-2011рр. – керівник прес-служби Буковинського державного медичного університету.

З 2011р. – відповідальна за міжнародну діяльність кафедри суспільних наук та українознавства.

З 2013р. – відповідальний редактор міжнародного наукового фахового журналу «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему "Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка".

2017р. – видання одноосібної наукової монографії "Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка".

Лютий 2018р. – успішно склала міжнародний іспит «International Test» на рівень володіння англійською мовою B2 (Independent User) згідно Загальноєвропейських мовних рекомендацій, в Київському екзаменаційному мовному центрі. 

Курси, які читає: Українська мова як іноземна.

Коло наукових інтересів: інновації у методиці викладання української мови як іноземної; порівняльна граматика та стилістика української та англійської мов; концептуалізація сакральної сфери української культури засобами української мови; переклади сакральних текстів українською мовою.

 

Підвищення кваліфікації:

01.04 – 12.04 2013р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Інноватика у викладанні української як іноземної» в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

20.11 – 01.11 2017р. – стажування за програмою підвищення кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» на базі Празького інституту підвищення кваліфікації, м. Прага, Республіка Чехія.

Наукові, навчально-методичні, публіцистичні роботи.

Автор 1 одноосібної та співавтор колективної монографій та навчального посібника з грифом МОЗ України. У науковому доробку також понад 60 публіцистичних та 34 наукових та навчально-методичних робіт. Учасник 27 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографія:

Роман Л.А. Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка: Монографія / Л. Роман. –  Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2017. – 248с.

Розділ у колективній монографії:

Роман Л.А. Становлення і розвиток української мови як навчальної дисципліни // Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. ред. А.А.Мойсея. –  Чернівці: БДМУ, 2015. – С. 152-165.

Навчальний посібник:

Українська мова як іноземна: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації / Л.Я. Вилка, Л.А. Роман, Ю.М. Руснак [та ін.]. –  Чернівці, 2017. – 239с. (Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів факультетів підготовки іноземних громадян вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол №3 засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 28 жовтня 2015р.).

Ø Roman L. Features of Application Case Technology in the Training of Medical Students // Proceeding of II International Scientific and Practical Conference “Problems and Perspectives in European Education Development”, 21-24of November 2017, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, Czech Republic, P. 28-32.

Ø Роман Л.А., Роман І.О. THE “POETRY” and “ART” of the PSALMS in IVAN FRANKO’S PROSE // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини/ Спільний українсько-румунський науковий журнал / Редкол.: Т.Бойчук, Ш Пуріч, А.Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2017. – № 3 (15): Філологічні науки. – С. 116-121.

Ø Роман Л.А., Тимофійчук І.Р. Комунікативні особливості медичного дискурсу // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини/ Спільний українсько-румунський науковий журнал / Редкол.: Т.Бойчук, Ш Пуріч, А.Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2017. – № 1 (13): Філологічні науки. – С. 26-29.

Ø Роман Л.А., Роман І.О. Герменевтика біблійних образів, мотивів та символів у циклі «Староруські оповідання» Івана Франка // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини/ Спільний українсько-румунський науковий журнал / Редкол.: Т.Бойчук, Ш Пуріч, А.Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2016. – № 4 (12): Філологічні науки. – С. 75-78.

Ø Роман Л. Рецепція євангельських притч у прозі Івана Франка / Л. Роман // Materiały IX Miedzynarodowej naykowi-praktyczynej konferencji «Dynamika naukowych badan – 2013». – Volume 9. – Filologicne nauki. – Przemysł:  Nauka i studia, 2013. – Str. 71-73.

Ø Роман Л. Біблійно-християнські настанови у прозі Івана Франка / Л. Роман // Материали за ІX Международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2013». – Т. 8. – Филологични науки. Политика. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 39-41.

Ø Роман Л. Старий заповіт як сакральний хронотоп прози Івана Франка / Л.Роман // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Серія: Слов’янська філологія. – Вип. 648-649. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С.136-143.

Ø Роман Л. Християнський континуум в ідіолекті прози Івана Франка (на матеріалі повісті «Перехресні стежки») / Роман Л.А. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Серія: Слов’янська філологія. – Вип. 547-548. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 61-70.