Лариса Шутак

Шутак Лариса Богданівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за виховну та організаційно-методичну роботу кафедри, відповідальна за навчальну дисципліну „Українська мова за професійним спрямуванням”

Народилася 31 жовтня 1973 року у селі Ст. Жадова Сторожинецького району Чернівецької області. 

У 1980 році пішла до 1-го класу СШ №4 м. Сторожинець, яку закінчила з відзнакою.

У 1990 році вступила до Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича на філологічний факультет, який закінчила у 1995 році з відзнакою й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова і література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача. 

З 1995 року працює у БДМУ на кафедрі суспільних наук та українознавства (яка раніше мала назву суспільних та гуманітарних наук).        

            Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

• 01.09.1995 – 31.08.2000 рр. – викладач кафедри українознавства та гуманітарних наук Чернівецького державного медичного інституту (з 25 квітня 1997 року – Буковинської державної медичної академії);

• 01.09.2000 – 31.08.2002 рр. – старший викладач кафедри суспільних та гуманітарних наук Буковинської державної медичної академії, згодом Буковинського державного медичного університету ;

• 01.09.2002 р. – доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії, нині Вищий державний навчальний заклад  України „Буковинський державний медичний університет”.

Кандидатську дисертацію на тему „Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки в сучасній українській мові” захистила 15 квітня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови Національної академії наук Україн. Видано диплом ДК №015372 від 3 липня 2002 року (протокол № 8-06/7). 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 року (протокол №5/55-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних наук та українознавства (серія 02ДЦ  № 000425).

Є автором та співавтором близько 170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, з них 3 монографії, 6 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України,  базовий підручник „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.

Коло наукових інтересів: 

Категоріальна граматика української мови; порівняльне  мовознавство; лінгвопсихологія; українознавство в системі вищої школи; культура мовлення медичного працівника.

Л.Б. Шутак викладає навчальний курс „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів 1 курсів медичних факультетів №1,2,4, а також для студентів 1 курсу фармацевтичного та стоматологічного факультетів.

З вересня 1996 року відповідальна за навчальну дисципліну „Ділова українська мова”, яку згодом перейменовано в навчальну дисципліну „Українська мова за професійним спрямуванням.”

З вересня 2010 року є лектором школи молодого викладача. 

З вересня 2007 року – член вченої ради фармацевтичного факультету.

З вересня 2006 по вересень 2009 року – відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. 

З вересня 2010 року донині – відповідальна за виховну  й організаційно-методичну роботу кафедри.

Статті у пресі:

1. Мойсей А.А., Шутак Л.Б. Буковинська коляда. - Чернівці, 2014 // Буковина. - 10 січня 2014 р. - С. 7.

2. Мойсей А.А., Шутак Л.Б. Мова та професія. - Чернівці, 2013 // Для вашого здоров'я. - 6.13. - С. 6.