Галина Навчук

НАВЧУК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

 

Навчук Галина Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, 

відповідальна за складання звіту про рейтингову діяльність викладачів кафедри.

Автор і співавтор близько 170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру; 4 монографій (з яких 1 одноосібна); 1 національного підручника (співавтор 3 параграфів); 2 навчальних посібників з грифом МОН України; 1 навчально-методичного посібника з грифом МОЗ України; 7 навчально-методичних посібників, виданих за ухвалою ЦМК БДМУ.

 

Народилася 28 липня 1973 року в селі Підвисоке Снятинського району Івано-Франківської області.

У 1990 році з золотою медаллю закінчила Підвисоцьку середню школу.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету імені Ю. Федьковича (спеціальність –«Українська мова і література»; кваліфікація – філолог, викладач).

У Буковинському державному медичному університеті працює з вересня 1995 року: спочатку на посаді старшого лаборанта (вересень 1995 року – серпень 1996 року) та викладача-стажиста (вересень 1996 року – серпень 1997 року), потім – викладача (вересень 1997 року – серпень 2000 року) і старшого викладача (вересень 2000 року – серпень 2007 року), згодом – доцента(у вересні 2007 року – призначено, а в лютому 2008 року обрано за конкурсом). 

У червні 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові»(за спеціальністю 10.02.01 – українська мова). У вересні цього ж року рішенням президії ВАК України їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук(протокол № 9-06/8) та видано диплом ДК № 025149.

У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних наук та українознавства (протокол № 7/48-Д) і видано диплом ДЦ № 021490.

Коло наукових інтересів: синтаксис сучасної української мови, українознавство, лінгвокраєзнавство, проблеми впорядкування української медичної термінології, культура мовлення медичного працівника, національно-мовне виховання у ВНЗ.

За час роботи викладала студентам різних спеціальностей такі навчальні дисципліни: «Ділова українська мова» (1995 – 2008 рр.), «Українська та зарубіжна культура» (1996 – 2000 рр.), «Психологія» (1996 рік),«Українська мова за професійним спрямуванням» (з 2009 року й дотепер).

 

Організаційна робота:

З вересня 1996 року по жовтень 2000 року – відповідальна за навчальну дисципліну «Українська та зарубіжна культура».

З жовтня 1998 року по серпень 1999 року та з вересня 2008 року по серпень 2009 року – відповідальна за навчальну дисципліну «Ділова українська мова».

З квітня 2000 року по вересень 2009 рік – лектор Школи молодого викладача БДМУ, а в 2000 році – її секретар-методист.

З вересня 2007 року по грудень 2015 року – відповідальна за наукову роботу кафедри та відповідальний виконавець планових науково-дослідних робіт кафедри «Вивчення системи цінностей у контексті науки та культури»(2006 – 2010 рр. виконання) і«Формування українознавства як цілісної системи знань»(2011 – 2015 рр. виконання).

З вересня 2008 року по жовтень 2011 року – секретар вченої ради фармацевтичного факультету БДМУ.

3 вересня 2010 року по вересень 2013 року – член Координаційної ради з гуманітарної освіти та виховання, відповідальна за національно-патріотичне виховання молоді в БДМУ.

З січня 2016 року – відповідальна за складання звіту про рейтингову діяльність викладачів кафедри.

З 2008 року виконує обов’язки куратора академічної групи.

Навчук Г. В. бере активну участь у підготовці та проведенні щорічного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка, олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», а також готує студентів до участі в них. Так, під її керівництвом у 2009 році студентка стоматологічного факультету Хухліна Олександра посіла І місце в олімпіаді зі згаданої дисципліни. У 2010 році студентка стоматологічного факультету Середенко Маргарита посіла І місце в ІІІ (обласному) етапі Х Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. У 2012 році І місце в ІІІ (обласному) етапі цього конкурсу виборола студентка медичного факультету № 1 Іванчук Оксана. У 2014 році студентку 19 групи медичного факультету № 2 Хмару Анастасію нагороджено дипломом І ступеня за перемогу в ІІІ (обласному) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2016 році Сосній Крістіна посіла почесне ІІ місце в ІІІ (обласному) етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. У 2019 році Бруневич Інесса виборола ІІІ місце в ІV (всеукраїнському) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка.

 

Основні навчально-методичні праці:

Ø  Ковбан Л. Б., Навчук Г. В. Ділова українська мова : методичний посібник для студентів першого курсу медичного інституту. Чернівці. 1996. 91 с.

Ø  Навчук Г. В., Комарницький С. І. Українська та зарубіжна культура: навчально-методичний посібник для студентів першого курсу. Чернівці, 1999. 128 с.

Ø  Шутак Л. Б., Навчук Г. В., Ткач А. В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І – ІV рівнів акредитації. За ред. Г. В. Навчук. Чернівці. 2008. 444 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – гриф МОН України від 10.07.2008, протокол № 14/1851756).

Ø  Шутак Л. Б., Ткач А. В., Навчук Г. В.Культура професійного спілкування: контрольні вправи, тестові завдання. – Чернівці. 2012. 182 с. (гриф МОЗ України від 26.10.2011, протокол № 2).

Ø  Шутак Л. Б., Навчук Г. В. Культура усного спілкування медичного працівника: навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Чернівці. 2014. 175 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11-10147 від 02.07.2014)).

Ø  Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник. Автори: С. М. Луцак, Г. В. Навчук, Л. Б. Шутак та ін.; за ред. С. М. Луцак. К. : ВСВ «Медицина». 2017. 360 с. (Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації піготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах післядипломної освіти МОЗ України, № 2 від 02.06.2016), лист № 08.01-30/17227 від 11.07.2016).

Ø  Шутак Л. Б., Собко І. О., Навчук Г. В., Нікоряк І. В. Українська мова професійного спрямування (для студентів-іноземних громадян): навчально-методичний посібник для студентів ІІІ – IV курсів закладів вищої медичної освіти України. – Вид. 2-е, пер. і доп. – Чернівці, 2019. – 185 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 8 від 28 березня 2019 року)).

Ø  Навчук Г. В., Шутак Л. Б. На допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування: Навчально-методичний посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів-іноземних громадян ІІІ – ІV курсів закладів вищої медичної освіти України. – Чернівці, 2019. – 111 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол №7 від 28 лютого 2019 року).

Ø Шутак Л. Б., Собко І. О., Навчук Г. В., Нікоряк І. В. Українська мова професійного спрямування (для студентів-іноземних громадян): навчально-методичний посібник для студентів ІІІ – IV курсів закладів вищої медичної освіти України. – Вид. 2-е, пер. і доп. – Чернівці, 2019. – 185 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 8 від 28 березня 2019 року)).

Ø Навчук Г. В., Шутак Л. Б. На допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування: Навчально-методичний посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів-іноземних громадян ІІІ – ІV курсів закладів вищої медичної освіти України. – Чернівці, 2019. – 111 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол №7 від 28 лютого 2019 року)).

Основні наукові праці:

Ø Навчук Г. В. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові: автореф. дис. …  канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Кіровоград. 2004. 20 с.

Ø  Навчук Г. В.Окличність як прояв людського фактору в мові. Філософські проблеми людинознавства: колективна монографія/За наук. ред. М. Сидоренка. Автори: Сидоренко М. М., Троянський В. А., Навчук Г. В. та ін. Чернівці. 2005. 207 с. С. 115-133.

Ø  Навчук Г. В., Шинкарук В. Д. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень: монографія. Тернопіль : Астон, 2007. 200 с.

Ø  Навчук Г. В.Національно-мовна свідомість і культура фахового мовлення.Буковинський медичний вісник: Український науково-практичний журнал. 2008. Т. 12, № 3. С. 111-113.

Ø  Навчук Г. В., Ткач А. В. Українська медична термінологія на сучасному етапі: проблеми впорядкування. Буковинський медичний вісник: український науково-практичний журнал. 2010. Т. 14, № 4 (56). С. 163-166.

Ø  Навчук Г. В., Навчук І. В.Національно-мовне виховання у процесі формування майбутнього медика. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 28. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. 540 с. С. 324-326.

Ø  Навчук Г. В., Шутак Л. Б. Українська мова як визначальна складова процесу державотворення (розділ 3.1). Стратегія підготовки майбутніх медиків у руслі національно-патріотичного виховання(розділ 3.2). Українознавство в системі вищої медичної освіти : колективна монографія. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. За наук. редакцією А. А. Мойсея.Автори: Мойсей А. А., Навчук Г. В., Шутак Л. Б. та ін. – Чернівці: БДМУ, 2015. – 224 с.; 8 іл. – С. 121-142.

ØШутак Л. Б., Навчук Г. В. Українська мова як визначальна складова процесу державотворення (власний внесок у підрозділі – 50%); Навчук Г. В., Шутак Л. Б. Стратегія підготовки майбутніх медиків у руслі національно-патріотичного виховання (власний внесок у підрозділі – 50%) / Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. редакцією А.А. Мойсея. – Чернівці: БДМУ, 2015. – 224 с. – С. 121 – 142; 8 іл. (власний внесок у монографії загалом (19 співавторів) – 5,5%).

Ø Шутак Л. Б., Навчук Г. В. Спілкування як невід’ємна складова професійної діяльності медичних фахівців. / Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства ВДНЗ „Буковинський державний медичний університет” / За наук. ред.. Т. М. Бойчука, А. А. Мойсея. – Чернівці: Родовід, 2018. – 236 с. – С. 155 – 160.

Ø Навчук Г. В., Шутак Л. Б. Мовленнєва культура медичного працівника – барометр професіоналізму та основа лікарської деонтології. / Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства ВДНЗ „Буковинський державний медичний університет” / За наук. ред.. Т. М. Бойчука, А. А. Мойсея. – Чернівці: Родовід, 2018. – 236 с. – С. 161–166.

Нагороди:

v 20.05.2004 – подяка за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток академії, сприяння у піднесенні ролі матері в українському суспільстві та з нагоди Дня Матері.

v 06.03.2007 – грамота за добросовісну працю, активну участь у громадському житті навчального закладу та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру.

v 18.09.2008 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку клінічних провізорів та фармацевтів та з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

v 07.05.2009 – грамота за добросовісну працю, активну участь у громадському житті університету, високі моральні якості, безкорисливість і високу працездатність з нагоди Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї.

v 28.01.2010 – грамота за підготовку переможця ІІ етапу Х Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.

v 04.10.2012 – грамота за високі моральні якості, безкорисливість та вагомі успіхи у вихованні студентської молоді і з нагоди Дня працівника освіти.

v 19.09.2013 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовці провізорів, клінічних провізорів та фармацевтів і з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

v 17.10.2014 – грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних кадрів та з нагоди 70-річчя від дня заснування університету.

v 29.12.2014 – подякаДепартаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

v 15.09.2016 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовці провізорів і з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

v 14.09.2017 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовці провізорів та фармацевтів і з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

v Вересень 2017 року – почесна грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних кадрів та з нагоди відзначення професійного свята Дня працівника освіти.

v 17.09.2019 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовці провізорів та фармацевтів і з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

Підвищення кваліфікації:

·     13.06.2006 – 23.06.2006 – ФПК (на кафедрі україністики) при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

·     15.09.2011 – 15.10.2011 – на кафедрі сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (наказ № 505-ОП від 08.09.2011).

·     03.10.2016 – 24.10.2016 – на кафедрі сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (наказ № 699-ОП від 23.09.2016).

 

 

ORCIDID: 0000-0002-4624-1796

RESEARCHERID:S-61-40-2016