Володимир Троянський

Троянський Володимир Андрійович

 

Доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, кандидат філософських наук.

 

Народився 29 травня 1941 року в селі Вівсяники Вільшанського району Кіровоградської області. У 1958 році закінчив Березово-Балківську середню школу. Працював причіплювачем, трактористом у колгоспі ім. Кірова за місцем мешкання. 1960 року призваний до лав Радянської Армії. 1963 року вступив до філософського факультету Київського державного університету, який закінчив 1968 року, спеціальність „Філософія”, кваліфікація – викладач філософських дисциплін та суспільствознавства.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 20 грудня 1980 р. зі спеціальності 09.00.02 – діалектика і методологія наукового пізнання при Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

1963-1968 – студент філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

1968-1973 – консультант-методист Будинку політичної освіти Чернівецького обкому Компартії України, викладач філософії університету марксизму-ленінізму при Чернівецькому міському КПУ.

1973-1988 – викладач філософії в Чернівецькому  державному медичному інституті.

1988-1991 – старший викладач з курсу філософії у ЧМІ та БДМА.

1991 – до цього часу – доцент кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ.

 

Курси, що читає: філософія, філософія медицини.

 

Наукові та навчально-методичні роботи:

      автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт (з них 6 навчально-методичних посібники, розділи у монографіях „Філософські проблеми людинознавства” та „Валеологічний потенціал вищої медичної освіти” – депонована у Москві).

 

Нагороди:

-        понад 15 Грамот та Почесних Грамот факультетів та вищого навчального закладу.

-        1970 – ювілейна медаль „За доблесный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина”.

-        1984 – медаль „Ветеран праці”.

-        2011 – Подяка міністра охорони здоров’я України до 70-річного ювілею.

-        2012 – Грамота відділу освіти і науки Чернівецького міськовиконкому.

 

Додаткова інформація:

-        Протягом 20 років був відповідальним за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі, зав. секцією філософії.

-        Понад 10 років – профорг кафедри, заступник голови ради (перший проректор) з суспільно-політичної практики, викладач курсу цивільної оборони.

-        Виступав опонентом на захисті кандидатських дисертацій (ЧНУ ім. Ю.Федьковича).

Коло наукових інтересів автора: методологія синтезу наукових знань, методологія людинознавства, синергетика, особливості духовності українського народу.

 

Підвищення кваліфікації:

Березень 2010 р. – пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі філософії ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

 

Основні наукові праці:

1.    Методологічні засади комплексного вивчення людини. – У кн. «Філософські проблеми людинознавства» – Чернівці, 2005. – 207 с. – С. 30-53.

2.    Методичний посібник з філософії. – Чернівці, 1997. – 125 с.

3.    Короткий словник філософсько-медичних термінів (співавтор проф. Ожеван М.А.) – Чернівці: Прут, 1998. – 124 с.

4.    Філософія. Навчально-методичний посібник (у співавторстві з проф. Сидоренком М.М., викладачами Манчул Б.В., Скакуном І.О.). – Чернівці – 2010. – 135 с.

5.    Синергетика – вияв предметної інтеграції наукових досліджень (у співавторстві з проф. Сидоренком М.М.) – У кн.: «Філософія та методологія гуманітарних наук» – ∕∕ Матеріали наукової конференції 20-22 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 189-198.

6.    Синергетика: альтернативи та пошуки ∕∕ Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці. – Українське філософське товариство. №1. – 2006. – С. 13-26.

7.    Особливості соціальних цінностей ∕∕ Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці. Українське філософське товариство. №2 – 2007. – 10 с.

8.    Аксіологічний аспект постмодерного образу науки ∕∕ Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2009. – 10 с. (у співавторстві з проф. Сидоренком М.М.)

9.    Методологічні парадигми соціальних цінностей  ∕∕ Науковий вісник. Гуманітарні науки. Випуск №4. Чернівці: БДФА. – 2011. – С. 92-101 (у співавторстві з проф. Сидоренком М.М.)

10.Філософія українського романтизму і національна ідея ∕∕ Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 602-603. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 147-151.