Богдана Манчул

Манчул Богдана Василівна

Вчений ступінь: кандидат філософських наук

Тематика наукових досліджень:

Філософія науки, проблема творчості у філософії, інтеграційні процеси в природничих і гуманітарних науках, аксіологія.

Курси, що читає:

Філософія, основи філософської творчості (лекції), соціальна філософія, інтеграційні процеси в науці.

Додаткова інформація:

Народилася 21 липня 1983 р. у місті Чернівці.

У 2001 р. закінчила приватну ЗОШ «Надія».

З 2001 по 2006 р. – студентка філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «філософія».

З 2006 р. – лаборант кафедри філософії.

З листопада 2007 р. – аспірантка цієї ж кафедри.

У вересні 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтегративні тенденції у науці: потенціал і форми акуталізації» (спеціальність 09.00.09 – філософія науки).

З листопада 2010 р. – асистент кафедри філософії.

Публікації:

1.    Манчул Б. Аксіологічні передумови єдності світу людини і світу природи в науковому пізнанні // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 346-347. Філософія. – С. 88 – 92.

2.    Манчул Б. Інтеграція науки і релігії в контексті демаркації наукового і позанаукового знання// Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 389-390. Філософія. – С. 143-145.

3.    Богдана Манчул Трансформація ідеалів науки як передумова міждисциплінарного синтезу //Науковий вісник «Філософія». Збірник наукових праць. Випуск 412-413. Чернівці, «Рута», 2008 – С. 115-118.

4.    Манчул Б.В. Специфіка інтегративних процесів у науці в контексті класичної методології// Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 462-463. Філософія. – С. 103-107.

5.    Манчул Б. Когнітивна сутність науки і ціннісні критерії гуманітарного знання// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 466 – 467. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 180-184 с.

6.    Манчул Б.В. Проблема гетерогенності та міждисциплінарності в умовах постнекласичної науки // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслів-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г..Сковороди»: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 18. – С.291-296.

7.    Манчул Б.В. Інтегративний потенціал некласичної методології науки/ Мультиверсум. Філософський альманах. - Вип. 6(94). – К., 2010. – с. 145-154.

8.    Манчул Б.В. Інтегративні процеси у постнекласичній науці/ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 534 – 535. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 100-104 с.

9.    Манчул Б.В. Синтез наук як умова становлення системи сучасного наукового знання/ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 563-564. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 35-39.

10. Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 447 с. – С. 229-230.