Антоній Мойсей

МОЙСЕЙ  АНТОНІЙ  АРКАДІЙОВИЧ

Antoniy Moysey -      ORCID ID   0000-0001-5295-2271

Завідувач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, доктор історичних наук, професор.

Гол. редактор спільного українсько-румунського наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини" (http://apsnim.bsmu.edu.ua/).

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з історичних наук (2016 р.).

 

Народився 4 квітня 1981 р. у с. Тарасівці Новоселицького району Чернівецькох області. Представник третьої генерації істориків.

Закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2003 р.; спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 24 лютого 2011 р. зі спеціальності 07.00.05 – "Етнологія" при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського Національної академії наук України (м. Київ)

«Людина року-2011» за рейтингом газети «Молодий буковинець» і Інтернет-видання molbuk.ua

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в університеті:

1998-2003                    –  студент історичного факультету ЧНУ (диплом магістра з відзнакою);

10.2002 – 05.2003        –  лаборант археологічної лабораторії кафедри етнології, античної та

                                        середньовічної історії ЧНУ

01.11.2003 – 14.03.2005 – аспірант денної форми ЧНУ (достроковий захист кандидатської дисертації)

12.2004 – 05.2008           –  асистент кафедри етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ

05.2008 – 31.08.2013    –  доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ

06.12.2011 – 19.11.2012 –  заступник декана з міжнародних відносин факультету історії, політології та

                                          міжнародних відносин ЧНУ

02. – 06.2013                  –  доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (за сумісництвом)

з 2013 р.                         –    завідувач кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ.

2016 р.                            –   отримав звання професора  кафедри суспільних наук та українознавства

 

Курси, що читає: Історія України та української культури, Культурологія, Історія та філософія науки

 

Міжнародна діяльність:

член Буковинського Етнографічного Товариства

член Товариства Румунських Славістів (м. Бухарест)

член Товариства Румунської Етнології (АСЕР)

член Національної спілки краєзнавців України  (з 4 червня 2013 р.)

член редколегії міжнародного журналу «Романославіка» (м. Бухарест)

член редколегії міжнародного журналу «Кодрул Космінулуй» (Сучава, Румунія)

координатор видання спецвипуску журналу «Народна творчість та етнографія» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, присвяченого румунській етнології

 

Міжнародні проекти (гранти):

-      у 2009 р. виграв Короткотерміновий грант у сфері гуманітарних наук для науковців Росії, України та Білорусії Американської ради наукових співтовариств (м. Нью-Йорк, США);

-      автор міжнародного проекту «Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині» виграного ЧНУ у рамках Спільної операційної програми «Румунія - Україна - Молдова 2007-2013» із загальним бюджетом в 1.500.000 Євро;

-      виконавець тематичного цільового конкурсу проектів Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України "Транскордонні українсько-румунські фундаментальні дослідження" - Ф № 19/1 - 2006 р.; Ф. 19/289 - 2007 р.

 

Наукові та навчально-методичні роботи:

-                  автор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт (з них: 7 наук. монографії, 2 брошури, 7 навч. посібників з грифом МОНУ та БДМУ)

 

Нагороди:

-        29.06.2005 – премія ректора ЧНУ за достроковий захист кандидатської дисертації під час навчання в аспірантурі

-        29.09.2006 – грамота ректора ЧНУ за вагомі наукові здобутки

-        23.09.2010 – премія ректора ЧНУ за багаторічну сумлінну працю і активну участь у громадському житті та з нагоди 135-річного ювілею з дня заснування університету

-        30.05.2011 – премія ректора ЧНУ за високі досягнення в науковій роботі, достроковий захист докторської дисертації

-        06.05.2011 – грамота Чернівецького управління освіти ОДА за вагомі досягнення у розвиток науки, високий професіоналізм, зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку наукових кадрів та з нагоди відзначення професійного свята – «Дня Науки»

-        06.10.2011 – грамота ЧНУ за багаторічну сумлінну працю і активну участь у громадському житті та з нагоди 136-річного ювілею з дня заснування університету

-        відзначений стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених на 2013 р.

 

Додаткова інформація:

-                  керівник понад 20-ти наукових експедицій (2005-2010 рр.) в українських та румуномовних селах Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії з метою дослідження народного обрядового календаря.

 

Коло наукових інтересів автора: етнологія, культурна антропологія, історія української культури, історія України, етнографія Буковини, традиційна культура східнороманського населення  Буковини, історіографія етнології, взаємовпливи у сфері традиційної культури українського та східнороманського населення Буковини, процеси етнокультурної ідентичності у прикордонних регіонах.

 

Підвищення кваліфікації:

-        2017 – Київський національний університет ім. Т. Шевченка

-        2017 -  Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 

 

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

 

1. Мойсей А.А. Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. – Чернівці, 2003. – 160 с.

2. Мойсей А.А. Традиційна культура населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2005. – 304 с.

3. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2008. – 320 с.: іл. 16.

4. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2010. – 304 с.: 36 іл.

5. Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г., Мойсей А.А. Етнологічні експедиції та студентська етнографічна практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – 324 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

6. Мойсей А. А. Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнографія. – Київ. – 2008. - № 1. – С. 113-120.

7. Мойсей А.А. Ремінісценції архаїчних статевих ініціальних ритуалів східнороманського та українського населення Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Т. 2 (30). – С. 212-223.

8. Мойсей А.А. Складові етнокультурної ідентифікації в українсько-румуно-молдавській прикордонній зоні (на прикладі українців Сучавського повіту Румунії та східнороманського населення Чернівецької області України) // Буковинський журнал. – 2009. - № 1-2. – С. 177-191.

9. Мойсей А.А. Зимові карнавальні традиції українців Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнологія. – Київ. – 2011. - № 2. – С. 65-69.

10. Пивоваров С.В., Мойсей А.А. Учет и охрана памятников истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства Черновицкой области Украины // Сodrul Cosminului. – 2011. – A. XVII. – N 2. – P. 159-176.

11. Мойсей А.А., Мойсей А.Є. Українці в етнокультурних стереотипах румунів та молдаван (1). Українські козаки очима молдавських середньовічних літописців // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2013. – Т. 25-26. – С. 202-209.

12. Moisei A. Bucovina – zonă de contact cultural interetnic ucraineano-român // Filologie Rusă. Modernismul rus în contextul modernismului european. – Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. – 2006. – A. XXII. – P. 225-237.

13. Мойсей А. А. Картографування явищ народного календаря (на матеріалах мантичних обрядів східнороманського та українського населення Буковини) // Memoria Ethnologica. Revistă de patrimoniu etnologic şi memorie culturală. – 2008. - № 26-27. – A. VIII. – P. 15-27.

14. Moisei A.A. Rituri apotropaice împotriva furtunii şi grindinei la românii din Bucovina // Romanoslavica. – Bucureşti. – 2007. – A. XLII. – P. 247-256.

15. Мойсей А.А. Зимняя карнавальная обрядность восточнороманского населения Буковины. Некоторые историографические аспекты // Codrul Cosminului. – 2011. – A. XVII. – № 1. – P. 37-47.

 

Роботи з історії Буковинського державного медичного університету:

1. Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944-1946 рр.) // Буковинський медичний вісник. - 2015. - № 4 (76). - С. 242-272;

2. Бойчук Т.М., Мойсей А.А.  Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. - 2014. - № 1. - С. 7-18;

3. Бойчук Т.М., Мойсей А.А.  Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.) // Буковинський медичний вісник. - 2016. - № 2 (78). - С. 241-267;

4. Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Органзація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1944-1954 рр.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. - 2016. - № 2 (10). - С. 7-23;

5.  Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту у ліквідації вогнищ зобної ендемії на території Чернівецької області (1945-1949 рр.) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. - 2016. - № 3 (11). - С. 6-24;

6. Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту у у ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області  // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. - 2017. - № 2 (14). - С. 8-19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Автори

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А., Леонтій Т.О.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Бойчук Т.М., Мойсей А.А.

Назва роботи

Перші 30 років діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1944-1974 рр.). Чернівці: БДМУ. 2019. 530 с.: іл. (Серія "Нариси з історії Буковинського державного медичного університету).

Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944- 1946 рр.). Буковинський медичний вісник. 2015. № 4 (76). С. 242-272.

Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.). Буковинський медичний вісник. 2016. № 2 (78). С. 241-267.

Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1944-1954 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2016. № 2 (10). С. 7-23.

Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту у ліквідації вогнищ зобної ендемії на території Чернівецької області (1945-1949 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2016. № 3 (11). С. 6-24.

Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту у ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2017. № 2 (14). С. 8-19.

Провідний лікувально-медичний та науковий центр Чернівецької області (1944-1954 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2017. № 4 (16). С. 7-43.

З історії винахідництва Буковинського державного медичного університету. І. Винаходи та нововведення проф. Б.Л. Радзіховського (1945-1975 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2018. № 2 (18). С. 6-27.

Дмитро Сергійович Ловля - один з засновників Чернівецького державного медичного інституту. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2018. № 4 (20). С. 6-24.

Робота вчених Чернівецького державного медичного інституту в країнах "третього світу" (1944-1974 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2018. № 4 (20). С. 25-38.

З історії винахідництва Буковинського державного медичного університету. ІІ. Винахідництво в Чернівецькому державному медичному інституті за перше 30-річчя його існування (1944-1974 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2019. № 2 (22). С. 6-30.

Найважливіші дати в історії Чернівецького державного медичного інституту за перші 10 років діяльності. Актуальні питання

Найважливіші події в історії Чернівецького державного медичного інституту за 1954-1974 рр. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2020. № 2 (26). С. 6-13.

Основні етапи розвитку Буковинського державного медичного університету за 1974-2020 рр. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 2020. № 4 (28). С. 6-10.

Завантажити