Аліса Гелецька

Гелецька Аліса Іванівна

Викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

Народилася 30 жовтня 1988 року в м. Борщів Борщівського району Тернопільської області.

2010 року закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ОКР «Магістр», напрям підготовки «Філологія», спеціальність «Англійська мова та література».

Пройшла стажування з курсу «Методика викладання української мови як іноземної у ВНЗ» при кафедрі «Сучасної української мови» філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

2011 – викладач кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ.

Курси, що читає: українська мова як іноземна.

Наукові та навчально-методичні роботи: учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, автор 6 наукових та навчально-методичних робіт, зокрема:

1. Гелецька А.І. Особливості функціонування прикметників у наукових текстах /  А.І. Гелецька, В.В. Архелюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні питання філології. Том 3. – Дніпропетровськ: Альянс наук: вчений вченому, 2010. – С.24-25.

2. Гелецька А.І. Семантичне поле «розмір» в англiйській мові /              А.І. Гелецька // Materiały VI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji«Naukowa przestrzec Europy – 2010». Volume 14. Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 112 str.

3. Вилка Л.Я., Гелецька А.І. Використання інноваційних технологій для фомування професійно-комунікативної компетенції в іноземних студентів  ∕ Вилка Л.Я., Гелецька А.І. // Materiały VIІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2011». Volume 29. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 88 str.

4. Гелецька А.І. Методика викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах  ∕ А.І. Гелецька  ∕ ∕ Материали за 7-а Международна научна практична конференция, «Achievement of high school», – 2011. Том 21. Филологични науки, София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 64 стр.

5. Вилка Л.Я., Гелецька А.І. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення української мови як іноземної  ∕ Л.Я. Вилка, А.І. Гелецька  ∕ ∕ Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2012 р.: У 3т. – Д.: Біла К.О., 2012.

6. Вилка Л.Я., Гелецька А.І. Особливості формування навчальної мотивації у студентів-іноземців (на основі української мови) ∕ Л.Я. Вилка, А.І. Гелецька  ∕ ∕ Матеріали 94-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 18, 20, 25 лютого 2012 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – 212 с.

Коло наукових інтересів: сучасна українська та іноземна література.