Алла Ткач

Ткач Алла Василівна

 

Народилася 21 січня 1976 року в селі Селище Сокирянського району Чернівецької області в родині вчителів.

У 1993 році із золотою медаллю закінчила Селищанську середню школу.

У 1998 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова і література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача.

У Буковинському державному медичному університеті працює з 1998 року.

Кандидатську дисертацію на тему „Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології” зі спеціальності „Українська мова” захистила 24 квітня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Видано  диплом  ДК  №056437  (протокол  №52-06/6)  від  16 грудня 2009 року.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки,  молоді  та спорту України від 26 вересня 2012 року (протокол №5 / 02-Д)  присвоєно вчене  звання  доцента  кафедри  суспільних  наук  та  українознавства         (12 ДЦ №032407).

Автор та співавтор понад 140 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, з-поміж яких 1 монографія, 3 розділи до 3 колективних монографій, 5 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України, 1 рецензія на міжкафедральний підручник «Українська мова як іноземна для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ України. Книга 1. Соціокультурна комунікація», 1 термінологічний словник. 

Коло наукових інтересів: словотвір сучасної української мови; українська медична термінологія; методика викладання української мови як фахової у вищій школі; культура мовлення медичного працівника.

За час роботи у виші викладала студентам різних спеціальностей такі навчальні дисципліни: „Ділова українська мова” (1999 – 2008 рр.), „Українська та зарубіжна культура” (2001 – 2004 рр.), „Історія української культури” (2009 – 2010 рр.), „Українська мова за професійним спрямуванням” (з 2009 року й донині).

Ткач А. В. підготувала матеріали (робоча навчальна програма, методичні розробки) з української мови для слухачів підготовчого відділення БДМУ; наповнює і постійно доопрацьовує систему „Центр підготовки абітурієнтів БДМУ” (http://zno.bsmu.edu.ua) – ЗНО з української мови (шкільний курс).

З червня 2009 року є відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри суспільних наук та українознавства; член Центральної методичної комісії БДМУ; член предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я; член Вченої ради фармацевтичного факультету БДМУ. Щороку виконує обов’язки куратора академічної групи (медичний факультет №1).

Ткач А. В. бере активну участь у підготовці та проведені щорічного Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; предметної олімпіади з навчальної дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” тощо. Так, у 2012 році студентка-першокурсниця 12 групи медичного факультету №1 Сковронська Олена посіла ІІІ місце з-поміж 67 учасників в олімпіаді зі згаданої дисципліни. У 2014 році студентку 17 групи медичного факультету № 2 Яремчук Іванну нагороджено дипломом ІІ ступеня за перемогу в ІІІ (обласному) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Педагогічне кредо – слова письменника і філософа Т. Карлейля: „Досвід – учитель, уроки якого коштують дуже дорого, проте ніхто не вчить краще за нього”.

 Останнє підвищення кваліфікації: 

06.05.2019 – 29.05.2019 – кафедра історії та культури української мови філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (наказ №269 від 25.04.2019).

 

Основні праці:

 

1. Шутак Л. Б., Ткач А. В. Ділова українська мова: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМА. 2003. 144 с.

2. Ткач А. В. Комунікативна природа самореалізації людини у суспільстві. Філософські проблеми людинознавства: колективна монографія. За наук. ред. М. Сидоренка. Автори: Сидоренко М. М., Троянський В. А., Ткач А. В. та ін. Чернівці. 2005. С. 108–114.

3. Шутак Л. Б., Навчук Г. В., Ткач А. В. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. За ред. Г. В. Навчук. Чернівці: БДМУ. 2008. 444 с.

4. Ткач А. В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова”. Київ. 2009. 20 с.

5. Ткач А. В., Шинкарук В. Д. Словотвірна ідентичність української термінології: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2010. 200 с.

6. Шутак Л. Б., Ткач А. В., Навчук Г. В. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і тестові завдання: навч. посіб. Чернівці: БДМУ. 2012. 182 с.

7. Ткач А. В. Мовленнєва культура як основа професійної діяльності майбутнього лікаря. Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. За наук. ред.           А. А. Мойсея. Автори: Мойсей А. А., Ткач А. В. та ін. Чернівці: БДМУ. 2015. С. 143–151.: 8 іл.

8. Tkach A. V., Yurnyuk S. V., Manchul B. V. Proffesional skills of а Teacher. International scientific professional periodical journal „The Unity of Science”. Publishing office  Friedrichstrabe 10. Vienna–Austria. 2015.     Р. 77–78.

9. Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. Історія української культури: навч. посіб. Чернівці: БДМУ. 2016. 160 с.

 10. Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. Культурологія: тестові завдання: навч.-метод. посіб. для студентів закладів вищої освіти. – Чернівці: БДМУ, 2018. – 121 с.

         11. Tkach A. V. Multiple medical terms: Features of formation and functioning. International scientific professional periodical                     journal “THE UNITY OF SCIENCE” June 2019/ publishing office Beranovych str., 130, Czech Republic – Prague, 2019; p. 110.

               P.79 – 81.

         12. Ткач А. В. Терміни синоніми у мові медицини: термінологічний словник. – Чернівці: БДМУ, 2019. – 123 с.

·                         ORCID ID 0000-0003-1108-0256

·                         Researcher ID  S-5800-2016