Nykyforuk

НИКИФОРУК ТЕТЯНА МИРОСЛАВІВНА

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри суспільних наук та українознавства Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.

Народилася 15 травня 1988 року в селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської області.

 У 2005 році закінчила Стецівську середню школу.

У 2010 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра української філології, викладача. 

Брала участь у роботі міжнародної мовної практики на базі університету у Жешові, Ягелонського університету у Кракові та університету Марії Кюрії-Складовської у Любліні, (Польща). 

У Буковинському державному медичному університеті працює з вересня 2014 року: спочатку на посаді викладача коледжу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (вересень 2014), згодом – викладача кафедри (грудень 2016 року). Виконує обов’язки відповідального секретаря закордонного наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини». Організовує роботу студентського наукового гуртка кафедри. Відповідальна за наповнення цифрового наукового репозиторію та розміщення журналу «Актуальні питання суспільних наук та   історії медицини» на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського.

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» на базі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

У 2018 році на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре» (Румунія) пройшла стажування із проблеми «Інноваційні методи та технології у викладанні лінгвістичних дисциплін: досвід європейських науковців».

У 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка версифікація)» (за спеціальністю 10.01.06 – «Теорія літератури»). Рішенням президії ВАК України їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук та видано диплом ДК № 050886.

Коло наукових інтересів: теорія поетики  та поетика віршованих творів буковинських письменників;  методика викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної у вищій школі.

За час роботи викладала студентам різних спеціальностей такі навчальні дисципліни: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська література», «Світова література», «Українська мова як іноземна». 

Основні праці:

1. Никифорук Т. М. Тропи у віршованих творах Сидора Воробкевича першого періоду творчості (1863 – 1867) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. праць]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 585-586. Слов’янська філологія. С. 85-89.

2. Никифорук Т. Звукова організація віршованих творів С. Воробкевича першого періоду творчості (1863 – 1867) // Актуальні питання суспільних наук та українознавства. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія „Філологічні науки” / pедколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава : БДМУ, 2017. № 4. С. 207-210.

3. Никифорук Т. Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича другого періоду творчості (1868 – 1875) // Філологічний дискурс [зб. наук. праць] / гол. ред. В. Мацько. Хмельницький : Інститут літератури імені Т. Шевченка Національної академії наук України Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018. Вип. 7. С. 117-131.

4. Никифорук Т. Поетика С. Воробкевича: (стилістичні фігури другого періоду творчості) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. праць]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. Bип. 782. Слов’янська філологія. С. 50-57. 

5. Никифорук Т. Поетичний синтаксис творів Сидора Воробкевича раннього періоду творчості (1863 – 1867) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія „Філологічні науки” / pедколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава : БДМУ, 2017. № 1. С. 118.

6. Никифорук Т. Про генерику віршованих творів С. Воробкевича першого періоду творчості (1863 – 1867) // Актуальні питання суспільних наук та українознавства. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія „Філологічні науки” / pедколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава : БДМУ, 2018. № 1. С. 94 98.

7. Никифорук Т. Про форму поетичних творів С. Воробкевича другого періоду творчості (1868 – 1875) // The scientific heritage. Hungary. № 14. 2017. С. 55 60.

8. Никифорук Т. Тропи у віршованих творах С. Воробкевича другого періоду творчості (1867 – 1875) // Актуальні питання суспільних наук та українознавства. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія „Філологічні науки” / pедколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава : БДМУ, 2017. № 3. С. 151-154.

9. Бунчук Б., Никифорук Т. Про ґенезу віршованих творів С. Воробкевича : вплив Т. Шевченка // Spheres of culture. Vol. XVI. Lublin, 2017. P. 134-144.

10. Бунчук Б., Никифорук Т. Про форму поетичних творів С. Воробкевича раннього періоду творчості (1863 – 1867) // Актуальні питання суспільних наук та українознавства. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Серія „Філологічні науки” / редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава : БДМУ, 2017. № 3. С. 145-150.

11.Никифорук Т. Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича другого періоду творчості (1867 – 1875) Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України ,,Буковинський державний медичний університет”. Чернівці, 2018. С. 333-334.

12.Никифорук Т. Поетичний синтаксис віршованих творів С. Воробкевича третього періоду творчості (1876-1903) // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ,,Perspectives of Science and Education” (23 серпня, 2018 року). Нью Йорк, США. 2018. С. 488-495.

13.Никифорук Т. Про вивчення поетики віршованих творів Сидора Воробкевича // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. праць]. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 547-548. Слов’янська філологія. С. 93-98.

14.Никифорук Т. Поетика versus поезія як „способи викликати враження” // Питання літературознавства : [науковий збірник] / гол. ред. О. В. Червінська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 86. С. 86-92. 

15. Nykyforuk T. Jeszcze bardzej zaczęła mnie interesować polonistyka… Gazeta Polska Bukowiny. 2007. № 6-7. S. 6.

16. Moysey A., Rusnak Yu., Nykyforuk T. Moldovan ethnographic science (the second half of the 20th century) about the traditions and Folk culture of the romanians (moldovans) from the Chernivtsi region (Ukraine) // Codrul Cosminului [Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România]. – Suceava. – 2018. – № 1. – Vol. 24. – Р. 65–78.