Nastenko_Olga

Настенко Ольга Віталіївна – викладач кафедри суспільних наук та українознавства, керівник студентського наукового гуртка. 

Народилася 27 березня 1978 року в м. Кишинів, Молдова. У 1995 році закінчила ЗОШ №2 у м. Бар, Вінницької області. У 2000 році закінчила навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра української філології.

У 2000-2004 рр. працювала кореспондентом-оглядачем обласної педагогічно-просвітницької газети “Крайова освіта”. Впродовж наступних років працювала на посаді спеціаліста, а згодом інженера з інформації у відділі науково-методичного забезпечення ДП “Чернівецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”. За плідну науково-методичну та інформаційну діяльність відзначена грамотами та подяками.

У 2016 році вступила на очну форму навчання до аспірантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2020 році закінчила освітню складову в аспірантурі за спеціальністю 035 “Філологія”. 

З 2019 року – викладач української мови кафедри суспільних наук та українознавства.

Авторка понад 40 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, співавторка міжнародних монографій та 6 навчально-методичних посібників, активна учасниця Всеукраїнських та  Міжнародних науково-практичних конференцій, форумів. Членкиня наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Коло наукових інтересів: методика викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної у вищій школі, лінгводидактика, франкознавство, поетика.

1. Настенко О. Звукова організація поетичних творів збірки І. Франка «Баляды и росказы» / Ольга Настенко – Чернівці: Рута, 2004. – (Науковий вісник Чернівецького університету). – (Слов'янська філологія; 214). – С. 90–94. 

2. Настенко О. Порівняльний аналіз звукопису поетичної збірки І. Франка «З вершин і низин» у першому і другому виданнях / Ольга Настенко – Чернівці: Рута. – (Науковий вісник Чернівецького університету). – (Питання літературознавства; 11). – С. 75–84. 

3. Настенко О. Поетичний звукопис І. Франка як літературознавча проблема / Ольга Настенко – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – (Науковий вісник Чернівецького університету). – (Слов'янська філологія; вип. 752). – С. 43–50. 

4. Настенко О. Методи дослідження фоніки поетичного тексту / Ольга Настенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – №9. Серія: філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2015. – С. 111–117.

5. Настенко О. Особливості звукової організації віршованих творів І. Франка дрогобицького періоду / Ольга Настенко – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – (Літературознавчі студії). – С. 152–166. 

6. Настенко О. Вивчення звукового складу поетичного тексту як наукова проблема / Ольга Настенко // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє / Ольга Настенко. – Брно: Інститут славістики ФФ МУ, 2015. – (Колективна монографія). – (Література та культура). – С. 183–190.

7. Настенко О. Іван Франко про звукопис / Ольга Настенко // Українське літературознавство. –  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 –  Вип. 80. – С. 115–122.

8. Настенко О. В. Звукова організація поетичних творів Івана Франка другої половини 70-х років / Ольга Віталіївна Настенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. – 2016. – №782. – С. 24–30.

9. Настенко О. В. Елементи фоніки у структурі Франкових «Веснянок» / Ольга Віталіївна Настенко // Поетичні та віршознавчі заповіти Ігоря Качуровського: До 100-річчя від дня народження: Всеукраїнський віршознавчий семінар / Ольга Віталіївна Настенко. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 176–187.

10. Настенко О. В. Фоніка як галузь віршознавства: становлення та розвиток / Ольга Віталіївна Настенко // Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Ольга Віталіївна Настенко. – Чернівці: ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», 2018. – С. 148–149

11. Настенко О. В. Поезія Івана Франка першої половини 1880-х років: аспект фоніки / Ольга Віталіївна Настенко. // Spheres of culture. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklovska University in Lublin. – 2019. – С. 67–74.

12. Настенко О.В. Засоби фоніки у віршах Івана Франка зі збірки «Із днів журби» / Ольга Віталіївна Настенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. №1- Чернівці, 2020. – С. 96 – 99.

13. Образ лікаря у поемі Івана Франка «Святий Валентій» (аспект деонтології): збірник матеріалів Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених /  Білоока Д.В., Гайсан  М.Ю., наук. керівник Настенко О.В. /«BIMCO journal» Abstract book of the congress Bimco. – Чернівці, 2020. – С.380.

14. Nastenko O.V. Research methods of sound organization in poetic text: the formation / Nastenko, Оlga // Scientific Journal VIRTUS. – № 51 – Center of Modern Pedagogy "Learning Without Borders" (Canada), 2021. – C. 98-100.

15. Nastenko O.V. Phonics of poetic language in the aspect of idiostyle research/ Education and science of today: intersectoral issues and development of science: збірник наукових праць “Логос” з матеріалами  I Міжнародної науково-практичної конференції (Т.2), м. Кембридж, 19 березня 2021р. – Вінниця-Кембридж: Європейська наукова платформа, Р.С. Publishing House, 2021. –  Cambridge, GBR, Volume 2, 2021– С.158-159.

16. Nastenko О.V. The Effectiveness of the Model Implementation of the Methodological System of Teaching Ukrainian as a Foreign Language to Medical Students / Nastenko, Olga. // Applied Linguistics Research Journal” (E-ISSN: 2651-2629), Web of Science. T.4. Вип. 9. – 2020. – С. 200-208.

Google Scholar: http://scholar.google.com

ORCID ID: 0000-0001-8381-9078

RESEARCHER ID: AAK-4447-2020

Academia.edu: http://academia.edu