Колектив кафедри

Кадровий склад кафедри 

               

1.  Мойсей Антоній Аркадійович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор. Гол. ред.  наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини". 

                            200 наукових та навчально-методичних робіт

                          7 монографій

                          7 навч. посібників з грифом МОН , МОЗ України та БДМУ

                      10 метод. рекомендацій та розробок

               Детальніше

         2. Ткач Алла Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, 

                                                заступник завідувача з навчально-методичної роботи

140 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру; 

1 монографія;

3 розділи до 3 колективних монографій;

 5 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ     України;

  1 рецензія на міжкафедральний підручник «Українська мова як іноземна для          англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ України. Книга 1. Соціокультурна комунікація»;

 1 термінологічний словник.

                                                          Детальніше

            3. Шутак Лариса Богданівна – доцент, кандидат філологічних наук,  

                                                                 заступник завідувача з виховної та організаційної роботи.

                             170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру;

                             3 монографії;

                             6 навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН та МОЗ України;

                            1 базовий підручник „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів                                                    

                             вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.

                                   Детальніше

           

                                                                   

                                                          4. Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент,

            відповідальна за складання звіту про рейтингову діяльність викладачів кафедри. 

              співавтор близько 170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру,

              4 монографії (з яких 1 одноосібна);

              1 національний підручник (співавтор 3 параграфів); 

              2 навчальні посібники з грифом МОН України;

              1 навчально-методичний посібник з грифом МОЗ України; 

              7 навчально-методичних посібників, виданих за ухвалою ЦМК БДМУ;

              2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій тощо

                                                   Детальніше

           

            6.  Потапова Лідія Борисівна – старший викладач.

 

                                                45 наукових та навчально-методичних робіт

                                                  2 монографії (у співавторстві)

                                                  нагороджена 2-ма державними медалями

                                    Детальніше

       7. Вилка Лідія Яківна – старший викладач, завкурсом "Українська мова як іноземна", відповідальний секретар  наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія  "Історичні науки".       

  

                                            Відмінник освіти України

                                            58 наукових та навчально-методичних праць

                                              3 монографії, 

                                              1 навч. посібник

                             Детальніше

   8.  Руснак Юлія Маноліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства, докторант кафедри сучасної української мови ЧНУ ім.Ю.Федьковича, відповідальна за наукову роботу кафедри, відповідальний редактор наук. журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія "Філологічні науки". 

 

      автор 55 наукових праць,

       4 монографії,

      1 навч. посібник з грифом МОЗ України,

      співавтор національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ України «Українська мова як іноземна»  

    у  двох  книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2: «Основи професійного мовлення»

                                    Детальніше

                                                                                             

9. Аністратенко Антоніна Віталіївна – доктор філологічних наук,  професор.відповідальний редактор наук. журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія "Історичні науки", модератор сайту журналу, модератор електронного журналу кафедри, відповідальна за грантову політику кафедри.                                                     

                              

                                        111 наукових та навчально-методичних праць

                                         4 монографій,

                                         1 навч. посібник  з грифом МОЗ України,співавтор національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних                                    студентів закладів вищої освіти МОЗ України «Українська мова як іноземна»  у двох книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2: «Основи професійного  мовлення»

                                                                               Детальніше

     10. Максимюк Марта Василівна – кандидат філологічних наук,  викладач.  

                 

                                         35 наукових та навчально-методичних праць,

                                           1 монографія,

                                           1 навч. посібник

                             Детальніше

 11. Цуркан Марія Валентинівна - доктор філологічних наук, професор,  відповідальна за роботу кураторів кафедри.                                

  Автор 87 наукових і науково-методичних праць у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України; наукових   періодичних виданнях інших держав, наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних.

 Співавтор 

  2-х монографій;

 національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ   України «Українська мова як іноземна»  у двох книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2:  «Основи професійного мовлення»;

1 навчально-методичного посібника.

                           Детальніше

            

 

                 12.  Скрицька Наталія Василівна – викладач, відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

   35 статей;

    2 монографі у співавторстві;

    1 навчально-методичний посібник;

     здобувач кафедри філософії та права ВНЗ Дніпропетровського гірничого університету за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. 

 

                              Детальніше

 13. Никифорук Тетяна Мирославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства, відповідальний секретар наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та  історії медицини», серія «Філологічні науки», керівник студентського наукового гуртка.

                  

                      Автор понад 40 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, монографії.

                    Детальніше        

     14. Каізер Ірина Юріївна, викладач, відповідальний секретар  наукового журналу                      "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія                                        "Філологічні науки", аспірант Чернівецького національного університету імені

                Юрія Федьковича

             близько 30 праць наукового, навчально-методичного та

                     публіцистичного характеру

            

             Детальніше

14. Настенко Ольга Віталіївна - викладач кафедри суспільних наук та українознавства, керівник студентського наукового гуртка. 

           15. Георгіце Інна Іларіївна -  Викладач кафедри суспільних наук та українознавства , відповідальна за наповнення цифрового наукового репозиторію, представник громадської організації «Просвіта» на кафедрі

     автор 22 праць наукового та навчально-методичного  характеру

            

16. Бабух Надія Василівна - викладач, аспірант кафедри історії та культури української мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича

10 наукових та навчально-методичних праць

17. Кемінь Уляна Володимирівна – викладач, аспірант кафедри сучасної української мови ЧНУ  ім. Ю. Федьковича,  відповідальна за сайт кафедри, відповідальний модератор журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини" в системі "Наукова періодика" на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського.

18. Купчанко Марина Василівна - викладач кафедри суспільних наук та українознавства 

19. Орищук Наталя Василівна  – старший лаборант.

20. Орлецька Альона Вікторівна - старший лаборант (у відпустці по догляду за дитиною).

21. Лейзор Наталя Анатоліївна – лаборант.                                                                     

  Коледж БДМУ  

     Андрієць Валерія – викладач української мови та літератури.

           Викладач коледжу БДМУ

            Детальніше