Колектив кафедри


Кадровий склад 
кафедри                

1.  
Мойсей Антоній Аркадійович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор. 
Заст. гол. ред.  наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини". 

                            200 наукових та навчально-методичних робіт

                          6 монографій

                          4 навч. посібника з грифом МОН та МОЗ України

                      10 метод. рекомендацій та розробок


               Детальніше

                                    


       


         2. Ткач Алла Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, 

                                              заступник завідувача з навчально-методичної роботи.

                                             


                              140 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру; 

                              1 монографія;

                              3 розділи до 3 колективних монографій;

                              5 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України;

                              1 рецензія на міжкафедральний підручник «Українська мова як іноземна для англійськомовних                                             студентів закладів вищої освіти МОЗ України. Книга 1. Соціокультурна комунікація»;

                             1 термінологічний словник.                                                          Детальніше            3. Шутак Лариса Богданівна – доцент, кандидат філологічних наук,  
                                                                 заступник завідувача з виховної та організаційної роботи.


                                                    170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру;

                                                        3 монографії;

                                                        6 навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН та МОЗ України;

                                                        1 базовий підручник „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів                                                     

                                                        вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.


                                   Детальніше


           

                                                                   

                                                          4. Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент,

            відповідальна за складання звіту про рейтингову діяльність викладачів кафедри.
 

              співавтор близько 170 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру,

              4 монографії (з яких 1 одноосібна);

              1 національний підручник (співавтор 3 параграфів); 

              2 навчальні посібники з грифом МОН України;

              1 навчально-методичний посібник з грифом МОЗ України; 

              7 навчально-методичних посібників, виданих за ухвалою ЦМК БДМУ;

              2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій тощо


                                                   Детальніше


           


            6.  Потапова Лідія Борисівна – старший викладач.

 


                                                45 наукових та навчально-методичних робіт


                                                  2 монографії (у співавторстві)


                                                  нагороджена 2-ма державними медалями


                                    Детальніше
       7. Вилка Лідія Яківна – старший викладач, завкурсом "Українська мова як іноземна", відповідальний секретар  наукового журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія  "Історичні науки".       
  


                                            Відмінник освіти України

                                            58 наукових та навчально-методичних праць

                                              3 монографії, 

                                              1 навч. посібник


                             Детальніше 

  8.  Руснак Юлія Маноліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства, докторант кафедри сучасної української мови ЧНУ ім.Ю.Федьковича, відповідальна за наукову роботу кафедри, відповідальний редактор наук. журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія "Філологічні науки"

 


                                                      автор 55 наукових праць,

                                                          4 монографії,

                                                          1 навч. посібник                                     Детальніше

                                                                                                                                            9. Роман Лілія Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри. 
                                             


Автор 112 наукових та навчально-методичних публікацій у міжнародних наукових рецензованих та вітчизняних журналах. 


                                        Детальніше
  

                                                                                                                                                    

10. Аністратенко Антоніна Віталіївна – 
кандидат філологічних наук,  доцент,          докторант Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України;
                 відповідальний редактор наук. журналу "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія "Історичні науки", модератор сайту журналу, модератор електронного журналу кафедри, відповідальна за грантову політику кафедри, відповідальна за сайт кафедри.                                                     
                              
                                        111 наукових та навчально-методичних праць
                                         4 монографій,
                                         1 навч. посібник  з грифом МОЗ України,
                                         співавтор національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних                                                                       студентів закладів вищої освіти МОЗ України «Українська мова як іноземна»  у двох                                                             книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2: «Основи професійного                                                                  мовлення»


                                                                               Детальніше       

   


     11. Максимюк Марта Василівна  кандидат філологічних наук,  викладач.  

                 


                                         35 наукових та навчально-методичних праць,
                                           1 монографія,
                                           1 навч. посібник


                             Детальніше


  


 12. Цуркан Марія Валентинівна - кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та славістики БДПУ, відповідальна за роботу кураторів кафедри.                                


  Автор 87 наукових і науково-методичних праць у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України; наукових   періодичних виданнях інших держав, наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних.

 Співавтор 

  2-х монографій;

 національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ   України «Українська мова як іноземна»  у двох книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2:  «Основи професійного мовлення»;

1 навчально-методичного посібника.


                           Детальніше
            

 


                 13.  Скрицька Наталія Василівна – викладач, відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

                                                       35 статей;

                                                      2 монографі у співавторстві;

                                                       1 навчально-методичний посібник;

                                                       здобувач кафедри філософії та права ВНЗ Дніпропетровського гірничого                                                                       університету 

                                                        за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. 

 

                              Детальніше

                                        

 14. Никифорук Тетяна Мирославівна – кандидат філологічних наук, викладач, Відповідальний секретар наукового журналу «Актуальні питання суспільних наук та  історії медицини», серія «Філологічні науки», керівник студентського наукового гуртка, відповідальна за наповнення цифрового наукового репозиторію.


                  

                      Автор понад 40 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, монографії.
                    Детальніше        

         
     15. Каізер Ірина Юріївна, відповідальний
секретар  наукового журналу                            "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", серія                        
  "Філологічні науки"


             близько 20 праць наукового, навчально-методичного та
                          публіцистичного характеру
            
             Детальніше
16. Давидова Тетяна Федорівна – старший лаборант.


17. Орлецька Альона Вікторівна - старший лаборант (у відпустці по догляду за дитиною).


18. Бандура Анастасія Юріївна – лаборант.За сумісництвом працюють:

Бабух Надія Василівна - викладач, аспірант кафедри сучасної української мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича.


5 наукових та навчально-методичних праць

                               

                                                                       


  Коледж БДМУ  

1.     Андрієць Валерія  викладач української мови та літератури.           Викладач коледжу БДМУ


            Детальніше