Студентське наукове товариство

Буковинський державний медичний університет

Студентське наукове товариство

Інформація про роботу студентського наукового гуртка

кафедри суспільних наук та українознавства

з листопада 2017 року по травень 2018 року

 

1. Куратор СНГ Руснак Юлія Маноліївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства, тел. 0995184447, ел. пошта yuliya.ru@gmail.com, заступник куратора СНГ Скрицька Наталя Василівна, асистент кафедри суспільних наук та українознавства, тел. 0973407101.

2.Староста СНГСівковська Анна, студ. ІII курсу, 54 гр. медичного факультету № 3, моб. тел. 0734946874

3.План роботи СНГ на 2017-2018 н.р.

Дата засідання СНГ

Час і місце проведення

Тематика засідання

Форми організації роботи  гуртківців (семінар, наукові дебати, практикум, індивідуальна робота в клініці тощо).

Куратор засідання

23.11.17

16. 00, вул. Героїв Майдану,  3, ауд. 18.

Апробація рефератів, визначення доповідей на студентську наукову конференцію

Наукові дебати

д.іст. н. Мойсей А. А.,

к.філол.н. Руснак Ю.М.,

Скрицька Н.В, куратори тем

 

21.12.17

16. 00, вул. Героїв Майдану,  3, ауд. 18.

Заслуховування рефератів, доповідей. Затвердження виконавців студентських наукових робіт.

Наукові дебати

д.іст. н. Мойсей А. А., к.філол.н. Руснак Ю.М.,

Скрицька Н.В, куратори тем

 

22.02.18

16. 00, вул. Героїв Майдану,  3, ауд. 18.

Заслуховування повідомлень про хід виконання доповідей на 89-ту загальну студ. конф. Заслуховування повідомлень про хід виконання доповідей на міжрегіональні та міжнародні студентські наукові конференції.

Семінар

д.іст. н. Мойсей А. А.,

к.філол.н. Руснак Ю.М.,

Скрицька Н.В, куратори тем

 

29.03.18

16. 00, вул. Героїв Майдану,  3, ауд. 18.

Участь у роботі студентської наукової конференції. Участь у роботі міжрегіональних та міжнародних студентських наукових конференцій.

Семінар

д.іст. н. Мойсей А. А.,

к.філол.н. Руснак Ю.М.,

Скрицька Н.В, куратори тем

 

26.04.18

16. 00, вул. Героїв Майдану, 3, ауд. 23.

Заслуховування підсумків роботи студентського наукового гуртка

Семінар

д.іст. н. Мойсей А. А.,

к.філол.н. Руснак Ю.М.,

Скрицька Н.В, куратори тем

 

 

4.Інформація в кількісному показнику про студентів-гуртківців у вигляді таблиці:

                                                                                                      

медичний  №1

медичний  №2

медичний  №3

медичний  №4

стоматологічний

фармацевтичний

коледж БДМУ

лікувальна

справа

лікувальна

справа

лікувальна

справа

Педіатрія

медична

психологія

 

 

 

 

 

 

Тащук М. 1 група, IIІ курс (керівник Навчук Г. В.);

Цуркан І.М.

3 група, І курс(керівник Ткач А.В.);

Марчук О. 2 група, І курс(керівник Ткач А.В.);

 

Узінський Є.С. 26 група, І курс(керівник Ткач А.В.);

Хірська П. 28 група, І курс(керівник Ткач А.В.);

Ковальчук А.В. 15 група, ІІ курс (керівник Шутак Л.Б.);

 

 

Сівковська Анна, 54 група, III курс (керівник Аністратенко А.В.);

Шіванш Гаутам, 50 група, IІ курс

(керівник ВилкаЛ.Я.;

Урваші Арора, 56 група, II курс (керівник Роман Л.А.)

 

 

 

 

Шутак О. А. 5 група, IІ курс

(керівник Навчук Г. В.);

Бєлікова Л. 1 група, ІІ курс (керівник Потапова Л.Б.);

Безнащенко Б. 1 група, ІІ курс (керівник Потапова Л.Б.);

 

Білозор М. 2 група, IІ курс

(керівник Никифорук Т.М.);

 

Николюк Я. 2 група, IІІ курс

(керівник Никифорук Т.М.).

 

 

 

5.Інформація у кількісному показнику за період з червня по жовтень 2017 року у вигляді таблиці:1

2

3

4

5

6

7

Кількість друкованих праць гуртківців

у 2016– 2017 н.р.

Кількість учасників  міжнародних наукових форумів

 Кількість призерів  міжнародних наукових форумів

Участь у Всеукраїнських наукових форумах

Участь у регіональних наукових форумах

 

 

Кількість учасників віртуальних (он-лайн) конференцій

 

 

Участь в роботі інших наукових заходів (симпозіумів, круглих столів тощо)

В Україні

Закордоном

В Україні

 

Закордоном

В Україні

Закордоном

Кількість учасників

Кількість призерів

Кількість учасників

Кількість призерів

4

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-


 

 

зав. кафедри, д.іст.н., професор                                                                                     Мойсей А. А.

 

куратор СНГ каф., к.філол.н.                                                                                         Руснак Ю.М.

 

староста гуртка                                                                                                                 Сівковська А.

 

 

 

 

Comments