Юлія Руснак

РУСНАК ЮЛІЯ МАНОЛІЇВНА

 

Викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, кандидат філологічних наук.

Руснак Юлія Маноліївна народилася 26 лютого 1985 року в м. Чернівці.

Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2007 р.; спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – магістр української філології.

5 листопада 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова» при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2002-2007      - студентка філологічного факультету ЧНУ (диплом магістра з відзнакою);

2003-2007 – працювала секретар-друкаркою деканату філологічного факультету ЧНУ

2007-2010 – аспірантка денної форми навчання при кафедрі сучасної української мови ЧНУ

2010-2011 – викладач кафедри філологічних дисциплін Буковинської державної фінансової академії

2011-2012 – старший викладач кафедри філологічних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного університету

З вересня 2012 – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

 

Курси, які читає:

 Українська мова як іноземна

 

Наукові та навчально-методичні роботи:

-        автор 23 наукових статей:

1.Руснак  Ю. Категорія інтертекстуальності у діалектних текстах про весільну обрядовість / Юлія Руснак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475 – 477 : Слов’янська філологія. –      С. 622–629.

2. Руснак Ю. Лексика гуцульського поховального обряду / Юлія Руснак // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХХVXXVI. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун–ту імені Василя Стефаника, 2010. – С. 254–258.     

3. Руснак Ю. Назви головних уборів нареченої у буковинських говірках  /  Юлія Руснак // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 496–497 : Слов’янська філологія. –  С.101–107.

 

4.Руснак Ю. Номінації  весільних обрядодій  говірок Північної Буковини у культурологічному аспекті / Юлія Руснак // Буковинський журнал.  – 2010. – № 2. – С. 164–170.

5. Руснак Ю.М. Лексика обряду народин у буковинському діалекті /         Ю.М. Руснак // Наукові записки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л.М. Марчук. –  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23 : Філологічні науки. –      С. 218–222. 

6.Руснак Ю. Назви передвесільних обрядодій  буковинського діалекту у слов’янському контексті / Юлія Руснак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 547–548. Слов’янська філологія. –         С. 102–108.

7.Руснак Н. Відтворення неукраїнської культури у прозових творах Сидора Воробкевича / Наталія Руснак, Юлія Руснак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 585–586. Слов’янська філологія. –  С. 240–246.

8.Руснак Ю.М.  Назви понять народжувального обряду в буковинських говірках як відображення акушерських знань українців / Ю.М. Руснак, І.Я.Антофійчук // Збірник матеріалів 94-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 18, 20, 25 лютого 2012 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2013. – С. 247–248.   

9.Руснак Ю.М.  Специфіка викладання фонетики української мови як іноземної Ю.М. Руснак, І.Я.Антофійчук // Збірник матеріалів навчально-методичної конференції (15 квітня 2013 р.) Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти : досвід, проблеми, інновації та сучасні технології : матеріали навчально-методичної конференції. – Чернівці, 2013. – С. 116–117.

10.Руснак Ю.М.  Назви другорядних чинів весільного дійства у буковинських говірках/ Ю. М. Руснак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / відп. ред. Л.М. Марчук. –  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31 : Філологічні науки. –  С.132–136.

 

Нагороди:

25.04.2013 – грамота Донецького національного технічного університету за активну участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови як іноземної

 

Коло наукових інтересів автора: етнолінгвістика, лінгвістика тексту, діалектологія, українська мова як іноземна.

Comments