Марта Макксимюк

МАКСИМЮК МАРТА ВАСИЛІВНА

 

Викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, кандидат філологічних наук.

Максимюк Марта Василівна народилася 26 квітня 1983 року в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2004 р.; спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – магістр української філології.

21 грудня 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова» при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1999-2004 - студентка філологічного факультету ЧНУ (диплом магістра з відзнакою);

2004-2010 – працювала фахівцем видавничої справи газети “Університетський вісник” ЧНУ

2012-2013 – лаборант, старший лаборант кафедри історії та культури української мови ЧНУ

З 20.08.2013 по 04.10.2013 – завідувач канцелярії Буковинського державного фінансово-економічного університету

З жовтня 2013 – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

 

Курси, які читає:

Українська мова та література

Українська мова як іноземна

 

Наукові статті:

-        автор 23 наукових статей:

1. Максимюк М. Онімна периферія роману В. Кожелянка „Дефіляда в Москві” як важливий елемент ідіостилю письменника / М. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Рута, 2006. – Випуск 276–277. Слов’янська філологія. Збірник наук. праць. (До 130-річчя заснування Чернівецького університету). – С. 500 – 505.

2. Максимюк М. В. Особливості функціонування топонімів у романі В. Кожелянка „Дефіляда в Москві” / М. В. Максимюк // Логос ономастики. – № 1 (1), 2006. – Науковий журнал. – Донецьк, 2006. – С. 97103.

3. Максимюк М. Топонімія роману В. Кожелянка „Котигорошко” / М. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць.– Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 356 – 359. Слов’янська філологія. – С. 169 – 174.

4. Максимюк М. Специфіка антропонімії роману В. Кожелянка „Котигорошко” / М. Максимюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 394–398. Слов’янська філологія. – С. 480 – 485.

5. Максимюк М.В. Специфіка використання власних назв у сучасній українській постмодерній прозі (на матеріалі романів В. Кожелянка) / М. В. Максимюк // Studia Slovakistica. – Ужгород, 2009. – Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка : зб. наук. ст. – С. 280 – 285.

6. Максимюк М. Топоніми на позначення України в романі В. Кожелянка „Конотоп” / М. Максимюк // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. – Вип. ХХІХ – ХХХІ. – С. 437 – 441.

7. Максимюк М.В. Імена історичних осіб у постмодерному тексті (на матеріалі роману В. Кожелянка „Конотоп“) / М. В. Максимюк // Studia Slovakistica. – Ужгород, 2012. – Випуск 12 : Слов’янські взаємини : зб. наук. ст. – С. 101110.

8. Максимюк М.В. Особливості онімної периферії онімопростору постмодерністського тексту (на матеріалі романів „дефілядного“ циклу В. Кожелянка) / М. В. Максимюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск шостий / головний редактор М. Є. Cкиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Частина третя. – С. 140 – 143.

9. Максимюк М. В. Суспільно-політичне життя „альтернативної“ України: антропонімний аспект (на матеріалі романів „дефілядного“ циклу В. Кожелянка) / М. В. Максимюк // Сургут, 2013.

10. Максимюк М. Функціонування теонімів у постмодерністському тексті (на матеріалі романів „дефілядного“ циклу В. Кожелянка) / М. Максимюк // Доповідь на Міжнародній конференції „Українська мова і сфера сакрального“ (10 – 11 жовтня, 2013 р.). – Чернівці, 2013.

 

Коло наукових інтересів автора: ономастика, ономастика художнього тексту.

Comments