Лілія Роман

РОМАН  ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

Викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

 

Народилася в м. Чернівці.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

2000р. – закінчила Чернівецьке училище мистецтв імені Сидора Воробкевича. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. Спеціальність «Бібліотекар-документознавець».

2002-2008рр. – навчання на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Диплом магістра з відзнакою. Спеціальність «Українська мова та література».

2004-2009рр. – навчання на факультеті іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Спеціальність «Англійська філологія».

З 2008р. – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

З 2009р. – здобувач кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2010-2011р. – керівник прес-служби Буковинського державного медичного університету.

 2014 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему "Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка".

Курси, які читає: Українська мова як іноземна.

 

Наукові, навчально-методичні, публіцистичні роботи.

Автор понад 60 публіцистичних та 22 наукових та навчально-методичних робіт. Учасник 17 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій.

 

Основні наукові праці

1.Роман Л.А. Феноменологія християнських цінностей у прозі Івана Франка / Л.А.Роман // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Твім Інтер, 2009. – С. 696-706.

2.Роман Л. Християнський континуум в ідіолекті прози Івана Франка (на матеріалі повісті «Перехресні стежки») / Роман Л.А. // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Серія: Слов’янська філологія. – Вип. 547-548. – Чернівці:  Чернівецький національний університет, 2011. – С. 61-70.

3. Роман Л. Старий заповіт як сакральний хронотоп прози Івана Франка / Л.Роман // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Серія: Слов’янська філологія. – Вип. 648-649. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013.– С.136-143.

4. Роман Л. Рецепція євангельських притч у прозі Івана Франка / Л. Роман // Materiały IX Miedzynarodowej naykowi-praktyczynej konferencji «Dynamika naukowych badan – 2013». – Volume 9. – Filologicne nauki. – Przemysł :  Nauka i studia, 2013. – Str. 71-73.

5. Роман Л. Біблійно-християнські настанови у прозі Івана Франка / Л. Роман // Материали за ІX Международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2013». – Т. 8. – Филологични науки. Политика. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 39-41.

 

 

Основні навчально-методичні праці

 

1. Роман Л.А. Вивчення української мови студентами-іноземцями як вагомий чинник залучення до культурної спадщини України / Л.Роман // Матеріали навчально-наукової конференції з нагоди 65-річчя з дня заснування БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції». – Чернівці, 2009. – С.136-137.

2. Роман Л.А. Інноваційні інформаційно-комунікативні технології як перспектива у викладанні української мови як іноземної / Л.А. Роман // Приднепровский научный вестник. Pridneprovsky research journal. – № 10 (132) 2012. – Днепропетровск, 2012. – С. 78-81.

3. Роман Л.А. Технології та методи навчання іноземної мови / Л.Роман // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencijNaukowa mysl informacyjnej powieki - 2013” (Przemysl, 07-15 marca 2013 roku). – Volume 15. – Filologiczne nauki.-  Przemysl: Nauka I studia. – S.3-8.

4. Роман Л.А. Вивчення феномену української культури в контексті викладання української мови як іноземної / Л.А.Роман // Материали за IX Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2013» (София, 17-25 март 2013г.). – Том. 14. Филологични науки. – София:  «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 3-6.

5. Роман Л.А. Технологізація процесу як інновація у методиці викладання української мови як іноземної / Л.А. Роман // Materіaly IX mezinarodni vedecko-praktika conferenceDny vedy - 2013” (Praha, 27 brezen – 05 dubna 2013 roku). Dil 20. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and Science”. – St. 3-5.

Нагороди.

У 2012р. була керівником студентки-іноземки 1-го курсу, медичного факультету №3, спеціальність «Лікувальна справа» - Марії Мітцані (Греція), яка взяла участь у ювілейному конкурсі декламаторів української поезії, присвяченому 198-ій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Конкурс за традицією проводився на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Студентку була нагороджено дипломом та «Кобзарем» Т.Г.  Шевченка.

 

Коло наукових інтересів: інновації у методиці викладання української мови як іноземної; порівняльна граматика та стилістика української та англійської мов; концептуалізація сакральної сфери української культури засобами української мови; переклади сакральних текстів українською мовою.

 

 

Підвищення кваліфікації:

Квітень 2013р. – пройшла підвищення кваліфікації за напрямом «Інноватика у викладанні української як іноземної» в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 

Comments