Ірина Скрипник


СКРИПНИК ІРИНА ІВАНІВНА

Асистент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

Народилась 14 травня 1986 року в с. Мамаївці Кіцманського р-ну Чернівецької області. Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2008 р.); спеціальність: українська філологія; кваліфікація: викладач української мови та літератури.

Зараз навчається в аспірантурі Інституту літератури Національної академії наук України (відділ компаративістики); спеціальність: порівняльне літературознавство (10.01.05.). Працює над кандидатською дисертацією «Міфологічний хронотоп текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца».

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в університеті:

·       2003 – 2008 р.р – навчання на філологічному факультеті ЧНУ;

·       з 2010 р. – аспірант Інституту літератури НАНУ;

·       з 2012 р. – асистент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського держаного медичного університету.

Предмет, що викладає: українська мова як іноземна.

Наукова робота: Є автором близько 20 наукових публікацій:

Скрипник І. Міф як одкровення: проекція на різні обличчя Антонича // Філологічні студії. Науковий збірник Луцького національного університету: Літературознавство. – Луцьк, 2008. – С.148-151.

Скрипник І. Виміри поезії Аніфатія Свиридюка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Слов’янська філологія. – Чернівці, 2008. – Випуск 394 – 398, 2008. – С. 394-398.

Скрипник І. Катастрофізм як міфологема апокаліпсису в поезії Б.І. Антонича // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції “Слово про будинок “Слово”: Літературне життя Харкова й розвиток української літератури XΙX – XXΙ століть”. 22 квітня 2008 р. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – С. 39 – 45.

Скрипник І. Геній та геніальність // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 41 – 44.

Скрипник І. Апогей язичницько-еротичних візій Б. І. Антонича (поезія “Концерт”) // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри. Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців (20-21 листопада 2008 р.) – Чернівці: Рута, 2008. – С.250 – 254.

Скрипник І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів / Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 256 – 264.

Скрипник І. Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б.І. Антонича та Б. Шульца / Ірина Скрипник. [Літературознавчі обрії. Збірник праць молодих науковців]. – Т. 19. – К., 2011

 Скрипник І. Концепт Книги в міфологічні парадигмі творчості Б.І. Антонича та Б. Шульца (подана до друку в ж. «Слово і час», серпень, 2012 р.).

 Скрипник І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм (подано до друку в Літературознавчий вісник Бердянського університету соціальних комунікацій, вересень, 2012 р.).

Додаткова інформація:

Автор однієї виданої («Загублене сонце», 2005 р.) та двох невиданих («Хвилина до осені», 2010 р., «Сорок днів пустелі», 2013 р.) збірок.

http://muza.in.ua/skrinya/713-irina-skripnik.-khvilina-do-oseni.html,
http://litprostir.cv.ua/prostir-hudozhnih-tekstiv/pusteleyu-bosonizh.htm

Учасник мистецьких акцій, фестивалів (Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz», Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові», Всеукраїнський фестиваль поезії «Від Гуцулії – до кряжів донецьких»).

Коло наукових інтересів: українська та польська літератури, лінгвокраєзнавство, мовно-інтеграційні процеси, риторика, імагологія.

 

Comments