Цуркан Марія

ЦУРКАН МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Асистент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету

Народилася 7 листопада 1977 року в с. Яблунька Богородчанського району Івано-Франківської області.

         У 2000 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича й отримала повну вищу освіту за спеціальністю  „Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра української філології.

         З 2000  по 2009 рр. працювала  вчителем української мови та літератури в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27.

         Із 2009 по 2016 рр. методист міського методичного центру управління освіти Чернівецької міської ради.

         У ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» обіймає посаду викладача української мови як іноземної з 2010 року (за сумісництвом), а з 2016 – основне місце роботи.

Кандидатську дисертацію на тему „Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття зі спеціальності „Українська мова” захистила 5 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (м. Київ). Видано диплом ДК № 830157 від 30 червня 2015 року.

Автор та співавтор близько 65 праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру.

Коло наукових інтересів: стилістика сучасної української мови; методика викладання української мови як іноземної у вищій школі; культура мовлення медичного працівника.

Педагогічне кредо: Semper tiro”.

Основні праці: 1. Цуркан М. Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова”. Київ. 2015. 20 с. 2. Цуркан М. Стилізація розмовності в оповідній структурі прозового твору: теоретико-методологічний аспект. Science and Education a New Dimension. Philology, II(5), Issue: 28. Budapest. 2014. P. 107 – 111. 3. Цуркан М. Побутовизми як засіб стилізації розмовності у прозі письменників Буковини початку ХХІ століття. Science and Educationa New Dimension. Philology. ІII(14). Issue: 65. Budapest. 2015. P. 76–80. 4. Цуркан М. Власні назви як засіб етнонаціональної та соціальної стилізації розмовності у прозових творах письменників Буковини . Spheres of culture. Volume XIII. Lublin. 2016. P. 288–296. 5. Цуркан М. Трансформація фразеологізмів у прозі письменників Буковини. UCRAINICA VII : SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA. PROBLÉMY JAZYKA, LITERATURY A KULTURY : Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy Olomouc 25. – 27. 8. 2016. Philologica 104. Olomouc. 2016. P. 200-205. 6. Цуркан М. Категорія розмовності в динамічній структурі лінгвістичного знання. Science and Education a New Dimension. Philology, V(32), Issue: 122. Budapest. 2017. P. 74 – 78. 7. Цуркан М. Лексичні та фразеологічні діалектизмиу мові роману Марії Матіос «Солодка Даруся». Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. Івано-Франківськ 2012. С. 381–386. 8. Цуркан М. Фразеологізми у прозі Марії Матіос. Українська мова. Київ. 2014. №4. С. 103 – 114. 9. Цуркан М. Комунікеми в оповідній структурі прози письменників Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 721. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : 2014. С. 80–84. 10. Цуркан М. Граматична репрезентація діалектизмів у художній оповіді. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса. 2015. Вип. 6: Том І. С. 134–139. 11. Цуркан М. Соціально-територіальні та соціально-культурні параметри функціонально обмеженої розмовної лексики. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці. 2014. Випуск 732–733: Слов’янська філологія. С. 271–277. 12. Цуркан М. Орозмовлення як стилетвірна ознака художньої прози п. ХХІ ст. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава. 2016. С. 25-32. 13. Цуркан М. Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді. Чернівці-Сучава. 2017. С. 40-44. 14. Цуркан М. Слова-речення як константа експресивності розмовного мовлення (на матеріалі творів Марії Матіос). Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія». Випуск 26. 2012. С. 345–351. 15. Кульбабська О.В., Цуркан М. Еліптичні та неповні речення в індивідуальній мовній практиці Марії Матіос. Science and Education a New Dimension. Philology, II(5), Issue: 28. Budapest. 2014. P. 107 – 111.

Comments