Галина Навчук

НАВЧУК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.

 

Народилася 28 липня 1973 року в селі Підвисоке Снятинського району Івано-Франківської області.

У 1990 році з золотою медаллю закінчила Підвисоцьку середню школу.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету імені Ю. Федьковича; спеціальність – „Українська мова і література”; кваліфікація – філолог, викладач.

У червні 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові” (за спеціальністю 10.02.01 – українська мова). У вересні цього ж року рішенням президії ВАК України їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (протокол № 9-06/8) та видано диплом ДК № 025149.

У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних наук та українознавства (протокол № 7/48-Д) і видано диплом ДЦ № 021490.

 Автор 105 публікацій, з них: 1 монографія, 1 розділ до колективної монографії, 5 навчально-методичні посібників, 2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, 54 статті, 42 тези доповідей.

Коло наукових інтересів: українознавство, лінгвокраєзнавство, проблеми впорядкування української медичної термінології, культура мовлення фахівця-медика, національно-мовне виховання у ВНЗ.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

З вересня 1995 року по серпень 1996 року старший лаборант кафедри українознавства та гуманітарних наук Чернівецького державного медичного інституту (ЧДМІ).

З вересня 1996 року по серпень 1997 року викладач-стажист вищезгаданої кафедри ЧДМІ.

З серпня 1997 року по вересень 2000 року – викладач кафедри українознавства та гуманітарних наук Буковинської державної медичної академії (БДМА).

З вересня 2000 року по серпень 2007 року – старший викладач кафедри суспільних та гуманітарних наук (яка у вересні 2002 року була реорганізована в кафедру суспільних наук та українознавства) БДМА (згодом – Буковинського державного медичного університету).

З 1 вересня 2007 року призначено, а 15 лютого 2008 року обрано за конкурсом на посаду доцента кафедри суспільних наук та українознавства.

 

Предмет, що викладає: „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу медичних факультетів № 1, № 2, № 4 (спеціальності „Лікувальна справа”, „Педіатрія”), фармацевтичного (спеціальність „Фармація” (бакалавр і спеціаліст – денна та заочна форми навчання) та стоматологічного (спеціальність „Стоматологія”.

  

Основні навчально-методичні праці:

Ø    Ділова українська мова: Методичний посібник для студентів першого курсу медичного інституту / Л.Б. Ковбан, Г.В. Навчук. – Чернівці, 1996. – 91 с.

Ø    Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу / Г.В. Навчук, С.І. Комарницький. – Чернівці, 1999. – 128 с.

Ø    Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І – ІV рівнів акредитації / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, А.В. Ткач / За ред. Г.В.Навчук. – Чернівці, 2008. – 444 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – гриф МОН України від 10.07.2008, протокол № 14/1851756).

Ø    Культура професійного спілкування: контрольні вправи, тестові завдання / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач, Г.В. Навчук. – Чернівці, 2011.– 182 с. (гриф МОЗ України від 26.10.2011, протокол № 2).

 

Основні наукові праці:

Ø  Навчук Г.В. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень / Г.В.Навчук, В.Д.Шинкарук. – Тернопіль: Астон, 2007. – 200 с. (монографія).

Ø  До питання про співвідношення питомого та запозиченого в сучасній українській медичній термінології / Г.В. Навчук, А.В. Ткач // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Збірник наукових праць. Пам’яті  академіка Леоніда Булаховського. Вип. 8. – К.: Просвіта – 2008. – С. 107-110 (Фахове видання).

Ø  Українська медична термінологія на сучасному етапі: проблеми впорядкування / Г.В. Навчук, А.В. Ткач // Буковинський медичний вісник: український науково-практичний журнал. – 2010. – Т. 14, № 4 (56). – С. 163-166 (Фахове видання).

Ø  Національно-мовне виховання у процесі формування майбутнього медика / Г.В. Навчук, І.В. Навчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні наукию Вип. 28. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 540 с. – С.324–326 (Фахове видання).

 

Нагороди:

v   20.05.2004 – подяка за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток академії, сприяння у піднесенні ролі матері в українському суспільстві та з нагоди Дня Матері;

v   06.03.2007 – грамота за добросовісну працю, активну участь у громадському житті навчального закладу та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру;

v   18.09.2008 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку клінічних провізорів та фармацевтів та з нагоди Дня фармацевтичного працівника;

v   07.05.2009 – грамота за добросовісну працю, активну участь у громадському житті університету, високі моральні якості, безкорисливість і високу працездатність з нагоди Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї;

v   28.01.2010 – грамота за підготовку переможця ІІ етапу Х Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика;

v   04.10.2012 – грамота за високі моральні якості, безкорисливість та вагомі успіхи у вихованні студентської молоді і з нагоди Дня працівника освіти;

v   19.09.2013 – грамота за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовці провізорів, клінічних провізорів та фармацевтів і з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

v   17.10.2014 – грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних кадрів та з нагоди 70-річчя від дня заснування університету.

v   29.12.2014 – подяка Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

Додаткова інформація:

З квітня 2000 року по вересень 2009 рік – лектор Школи молодого викладача БДМУ.

З вересня 2007 року виконує обов’язки відповідальної за наукову роботу кафедри, є відповідальним виконавцем планових науково-дослідних робіт кафедри „Вивчення системи цінностей у контексті науки та культури” (2006 – 2010 рр. виконання) та „Формування українознавства як цілісної системи знань” (2011 – 2015 рр. виконання).

З вересня 2008 року по жовтень 2010 року секретар вченої ради фармацевтичного факультету БДМУ.

3 вересня 2010 року – член Координаційної ради з гуманітарної освіти та виховання, відповідальна за національно-патріотичне виховання молоді в БДМУ.

Навчук Г.В. бере активну участь у підготовці та проведенні щорічного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка, олімпіади з навчальної дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”, а також готує студентів до участі в них. Так, у 2009 році студентка стоматологічного факультету Хухліна Олександра посіла І місце в олімпіаді зі згаданої дисципліни. У 2010 році студентка стоматологічного факультету Середенко Маргарита посіла І місце в обласному етапі Х Міжнародного конкурсу з української мови. У 2012 році І місце обласного етапу цього конкурсу виборола студентка медичного факультету № 1 Іванчук Оксана. А в 2014 році студентку 19 групи медичного факультету № 2 Хмару Анастасію нагороджено дипломом І ступеня за перемогу в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

Підвищення кваліфікації:

·     13.06.2006 – 23.06.2006 – ФПК (на кафедрі україністики) при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

·     15.09.2011 – 15.10.2011 – на кафедрі сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (наказ № 505-ОП від 08.09.2011).

Comments